Многогодишната финансова рамка след 2020 година – предизвикателства и предложения

Снимка: БГНЕС

Многогодишната финансова рамка след 2020 година е една от важните дискусионни теми, които съвпадат с Българското председателство на Съвета на ЕС.

Очаква се през месец май Европейската комисия да представи официално своето предложение. На свое заседание Комисията по околна среда и обществено здраве на Европейския парламент подкрепи предложенията на Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, които касаят сферите на здравеопазване и околна среда. След гласуването българският евродепутат подчерта, че според Евробарометърповече от 80% от европейските граждани очакват от ЕС в областта на здравеопазването да има повече европейски ангажимент.

А тук има проблем, защото в бюджета на ЕС няма достатъчно средства за здравеопазване. Аз в комисията по здравеопазване предложих да се увеличат средствата за тази политика и това беше прието, обясни Андрей Ковачев..

Основният въпрос тук е – как на европейско ниво да се подпомогне достъпа до качествено здравеопазване, което отговаря на последните научни постижения.

Това са в сфери като профилактиката, обмяна на добри практики,взаимодействието с националните доставчици на здравни услуги. Тук виждам ролята на ЕС, обясни Андрей Ковачев.

Българският евродепутат смята, че това ще има голям ефект и за България.

Желанието на ЕК и ЕП е да има уеднаквяване на стандартите по сертифицирането на иновативни техники и медикаменти в сферата на здравеопазването и профилактиката на обществено значими заболявания. Много важно е дългосрочната финансова рамка да продължи да подкрепя борбата със здравните неравенства, които подкопават социалното сближаване и процеса на европейска интеграция. Здравните неравенства са изключително голям проблем в ЕС, те са и повод за миграция – както на пациенти, така и на медицински персонал.

Андрей Ковачев настоява и за ускоряване прилагането на Парижкото споразумение. 

За тази цел също трябва да се предвиди необходимия финансов инструмент. Инвестициите в околната среда дават резултати и за България те са много важни.

Българският евродепутат от ГЕРБ призовава за приключване на законодателния процес за приемане на следващата МФР преди изборите за Европейски парламент през 2019 година, за да се осигури достатъчно време за преговорите по секторното законодателство на ЕС и за да се избегнат забавяния при изпълнението на новите програми.

"Евранет плюс" на Радио Пловдив можете да чуете от звуковия файл.