Дългосрочна стратегия за оцеляване на пчелите и пчеларите

Момчил Неков

Европарламентът прие резолюция, в която депутатите призовават за план за действие срещу смъртността сред пчелите.

Тя включва забрана на всички пестициди, които имат научно доказано негативно въздействие върху здравето на пчелите и съответно намаляване на жизнеспособността на следващите поколения, предоставяне на безопасни алтернативи за земеделските производители.

Декларацията на евродепутатите бе приета с огромно мнозинство заради значителния принос на пчелите и пчеларите за опрашването на цъфтящите видове.

Осемдесет на сто от селскостопанските култури се нуждаят от опрашване, за да има плододаване, но въпреки това все още в страните от Европейския съюз за услугата опрашване не се плаща.

„Над шестстотин хиляди души в Европейския съюз са пряко ангажирани в пчеларството, но то продължава да не бъде разглеждано с приоритет. Крайно време е това да се промени“, заявява още евродепутатът Момчил Неков.

Като добър пример той изтъква сумата, която САЩ отпускат всяка година на пчеларите за опрашването на културите - два милиарда долара.

Евродепутатите подчертават необходимостта от подкрепа за пчеларите и пчелните продукти. „ЕС трябва да увеличи бюджета за националните програми по пчеларство с петдесет на сто и да създаде специална схема за подкрепа на пчеларите в селскостопанската политика след 2020 г.“ – казва Момчил Неков.

В парично изражение става дума за 36 милиона евро от фондовете на ЕС.

Личната инициатива на Момчил Неков е за стриктно обозначение на произхода на меда в търговската мрежа в процентно съотношение – при условие, че европейският мед се смесва с по-нискокачествен мед от други страни, които не членуват в общността.