По-чиста питейна вода за всички европейциЕвропейската комисия предлага да се преразгледа законодателството, така че да се  гарантира повишено качество на питейната вода. Идеята е да се подобри достъпът до снабдяване с вода, годна за консумация и гражданите да разполагат с по-надеждна информация. Правото на достъп до основни услуги с добро качество, включително водоснабдяването, е един от принципите на Европейския стълб на социалните права, подкрепен от държавните лидери на срещата на върха в Гьотеборг през ноември миналата година. Да се гарантира именно това право е целта на законодателното предложение, представено през февруари 2018-а. То е в отговор на първата и определяна като успешна европейска гражданска инициатива под името „Право на вода“. Кампанията събра 1,6 млн. подписа с искане да се подобри достъпът до безопасна питейна вода за всички европейци. Първият заместник-председател на ЕК Франс Тимерманс пояснява:

" На базата на широка обществена подкрепа и на този цялостен анализ решихме да ревизираме досега действащата директива. Чрез европейската гражданска инициатива ясно и високо прозвуча гласът на гражданите, призоваващи за действия, с които да се гарантира достъпът до безопасна питейна вода.  Затова излизаме с предложение законодателството да се обнови, така че да се повиши качеството на питейната вода и да се подобри достъпът на гражданите до водоснабдяване, там където е най-необходимо."

Предложението за промяна цели също да се активизират потребителите, като се гарантира, че доставчиците на вода предоставят по-ясна информация за структурата на разходите и цената на литър. Това ще даде възможност на гражданите да правят сравнение с цените на бутилираната вода. По този начин ще се допринесе и за изпълнението на една залегнала в европейските политики екологична цел - да намалява ефектът от въглерода като се ограничава използването на пластмаси . Цел, на която посвещава голяма част от работата си заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен :

"Нуждаем се от правила за единен  пазар на рециклираните пластмаси. С нашата стратегия за пластмасите полагаме основите за нова кръгова икономика в този сектор и насочваме инвестиции към него. Това ще спомогне за намаляване на пластмасовите отпадъци на сушата, във въздуха и в морето, като в същото време създава нови възможности за иновации, конкурентоспособност и висококачествени работни места".

С директивата за питейната вода Еврокомисията прави важна законодателна стъпка към изпълнението на стратегията на ЕС за пластмасите, обявена на 16 януари тази година. Всичко това са цели, свързани с очакванията за устойчиво развитие и за изпълнение на ангажиментите по Парижкото споразумение за противодействие на климатичните изменения. Очаква се рисковете за здравето, свързани с питейната вода, да намалеят от 4 % на по-малко от 1 %. Изчислено е също, че ако ограничат консумацията на бутилирана вода, домакинствата в Европа могат да спестят повече от 600 милиона евро годишно. И когато има по-голямо доверие в качеството на течността от чешмата, гражданите ще допринасят и за намаляване на пластмасовите отпадъци от бутилираните води. Комисията, заедно с това, ще ускори своята работа по процесите на стандартизация. Това означава да се гарантира, че в рамките на вътрешния пазар на ЕС строителните продукти във водния сектор, а такива са например резервоарите и тръбите, не са източник на замърсяване.