Участието на България в европейските референтни мрежи от високотехнологични болници

Снимка: БГНЕСВ рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС страната ни съдейства за изграждането на добра основа за бъдещи дискусии по предложението на Европейската комисия  за Регламент за оценка на здравните технологии и участието на България в европейските референтни мрежи от високотехнологични болници, които предлагат възможности за високоспециализирано лечение в държави - членки на ЕС:
Европейският комисар по здравеопазване и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис похвали откритието на 13 нови болести В Експертният център по генетични заболявания към Александровска болница , където е един от шестте експертни европейски центъра  по генетични заболявания:

"Европа е тук и  вие имате възможността да получите най - доброто лечение в рамките на ЕС".

В Европа има общо 24 европейски експертни центъра.
Комисар Андрюкайтис подчерта важността от изграждане на по-добри връзки между лечебните заведения и националните здравни системи:

"Затова е много важно да имаме тази Европейска референтна мрежа, свързана с интеренет технологии, за да поможем да обменяме откритието на нови лечения на заболяванията между всички държани членки и по този начин да засилим целия ЕС, да работим заедно на една добра основа и да имаме възможност да споделяме на иновациите. Много се радвам да развием човешкия капацитет в Европа и се радвам да обединим сили,  ползавайки структурните фондове на ЕК и програмата 2020 за финансиране на европейските референтни мрежи, за  подобряване осведомеността за пътя на пациентите от превенцията до болничните заведения, участващи в тези мрежи."

Европейската комисия предлага и да се повиши сътрудничеството между държавите в ЕС при извършването на оценки на здравните технологии. По-голямата
прозрачност ще позволи на пациентите да вземат информирани решения.
Предложеният регламент обхваща нови лекарствени средства и някои нови медицински изделия.
Държавите в ЕС ще имат възможност да използват съвместни средства, методики и процедури за оценката на здравните технологии в четири насоки - при клиничните оценки ,в научни консултации, при които специалистите могат да се допитват до оценяващите здравните технологии власти , при  определяне на нововъзникващи здравни технологии и за продължаване на доброволното сътрудничество в други области.