Емил Радев за общата европейска политика за борба с финансовите измами

Емил Радев

Евродепутатът Емил Радев е член на новата специална комисия в Европейския парламент, създадена във връзка с финансовите престъпления и избягването на данъчни измами. По думите на Радев тази комисия ще надгради работата на двете предходни комисии ТАХ1 и ТАХ2 и анкетната комисия за досиетата Панама.
Според Емил Радев Европа се нуждае от обща политика за борбата с финансовите измами. „Трябва да има ясни критерии, по които се определят данъчните юрисдикции“, каза Радев.
По думите му съществуват много възможности за избягване на данъци в рамките на Европейския съюз, които трябва да бъдат разгледани. А тази комисия ще работи и за улесняване на обмена на информация между държавите членки.