Опасно намалява общественото доверие във ваксинирането предупреждават членове на Европейския парламент

Комисията по обществено здраве прие специална проекто-резолюция

евранет плюс Андрей Ковачев

Евродепутатите от Комисията по обществено здраве на Европейския парламент изразяват загриженост относно въздействието върху здравето на обществените колебания относно ваксините. Членовете на Комисията отбелязват, че епидемиологичните данни показват значителни разлики в приемането на ваксините и недостатъчно покритието, което да гарантира адекватната защита на населението от болести, предотвратими чрез ваксини. За целта се работи върху резолюция, посочи еворедепутът от ЕНП Андрей Ковачев:

"През второто тримесечие на тази година Европейската комисия ще представи инциатива за засилено сътрудничество в борбата срещу болестите, предотваритими чрез ваксинопрофилактика. Резолюцията, която още не е приета изтъква, че нараства разпространението на ненаучни и подвеждащи информации и все по- разпространената липса на доверие във ваксинирането. Затова държавите-членки са призовани да разработят своите планове за действие и този социален проблем да влезе в дневния ред на обществата, за да се възстанови доверието."

Евродепутатите посочват, че доверието може да се възстанови чрез повишаване на прозрачността по оценяването на ваксините. Те също така предлагат да започне фактологичен и основан на научни доказателства диалог с гражданското общество, за да се води борба с ненадеждната, подвеждаща и ненаучна информация относно ваксините.

"Фармацевтичната промишленост трябва да работи за повече прозрачност, за повече връзки с общественността, да не стават хората жертви на подвеждаща информация. Посланията, които дава резолюцията са: нужда от повече прозрачност, повече обществено доверие в лекарствените продукти, оценяване на безопасността на ваксините и техните възможни странични ефекти. Това трябва да се прави от независими изследователи, които не са в конфликт на интереси и които не са свързани с фармацевтичната индустрия. Трябва да се подчертае, че лицензираните ваксини преминават през щателни проверки, през множество фази на изпитания и всяка ваксина минава и през проверка на Европейската агенция по лекарствата."

Важна част от резолюцията е текстът според които се предлага да бъде отменена поверителността на обсъжданията в Комисията за оценка на Европейската агенция по лекарствата, а научните и клиничните данни следва да бъдат направени обществено достояние. Евродепутатите от Комисията по обществено здраве заявяват, че Европейската комисия следва да засили своята подкрепа за националните усилия, свързани с ваксинирането.

"В България нивата на имунизациите сред децата са ниски в сравнение със средните за Европа и през 2013 година допълнително започват да спадат. Например сред ромското население започват да възникват огнища на инфекциозни болести. В отговор бяха направени социални програми за ваксиниране, които да достигнат и до уязвимите групи в България".

Настоява се също за съвместно възлагане на обществени поръчки за ваксини, за да се намалят разходите.

Евродепутатите заявяват, че всяка година ваксинирането предотвратява около 2,5 милиона смъртни случаи в световен мащаб и намалява разходите за лечение на конкретните заболявания, включително антимикробните лечения.