Мерки за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете в ЕС


Как да се намали разликата в заплащането на жените и мъжете - въпрос, който търси своя отговор в Европейския съюз повече от половин век. Принципът за еднакво заплащане е заложен още от подписването на римските договори през 1957 г, но  данните показват  повече от 16 % разлика в заплащането, без признаци за напредък, признава по време на дебат в Брюксел на социалните министри  от страните членки еврокомисарят по правосъдието  Вера Йоурова:

"Тази липса на прозрачност по отношение на структурите на възнаграждения в компаниите и в сектора, допринася за липсата на знание по отношение на разликите в заплащането. През 2014 г. Европейската комисия се опита да се справи с тези проблеми  чрез препоръка за прозрачност по отношение на заплащането. Там се предвиждат различни мерки - например, позволява се  на хората да поискат информация за нивата на заплащане."

Само 2/3 от държавите членки до този момент са предприели мерки за увеличаване на прозрачността в заплащането.  Според последните статистики на Евростат, в Румъния има най-малка разлика в заплатите между мъжете и жените.

"Ние имаме и Агенция за равни възможности между  мъжете и жените  и тя предоставя информация за разликите в заплащането"  - отбелязва Даниела Барбу - държавен секретар  в министерството на труда в Румъния.
Социалният министър на Великобритания Алок Шарма обаче подчертава:

"Само прозрачността едва ли ще може да доведе до  премахване на разликите в заплащането, затова ние разглеждаме и въпроса за сегрегация на базата на пола. Нашето правителство предприе целенасочени действия за по-интензивно изучаване на математика и инженерни науки сред момичетата и жените. Така все повече момичета получават квалификации за завършено образование в тези области. По този начин премахваме разликата между броя мъже и жени, които се обучават по конкретни предмети на университетско ниво."

И в наши дни причините за разликата в заплащането между мъжете и жените са стереотипите по отношение на професиите в обществото, сегрегацията,  свързана с  разпределението на работните места и запазването в тайна на размера на възнагражденията.

В Швеция работодателите правят годишно проучване, за да са сигурни, че предоставят справедливи възнаграждения според пола, посочва министър Илва Юансон.

"В Швеция жените имат много високо участие на пазара на труда. Все още има разлика в заплащането между мъжете и жените, но е едва 4 % и това е най-малката разлика в ЕС, но тя все още представлява проблем за нас. За да имаме равно възнаграждение трябва да сме сигурни, че жените могат да отделят толкова много време, колкото и мъжете. В Швеция виждаме, че жените по-често от мъжете работят на непълен работен ден. Затова за нас е много важно да разполагаме с политики за работа на пълен работен ден за мъжете и жените, също така и да имаме равен дял за родителски отпуск."

От 2001 г. насам един милион жени са взели участие в германската програма "Жени за повишаване на квалифиакциите", отбелязва докладчикът за Германия Питър Росген:

"В Германия имаме закон за равнопоставеност между жените и мъжете на ръководни позиции в частния и публичния сектор. Законът е в сила от 2015 г. и  предвижда задължителна квота за половете. Целта на закона е увеличаване на броя на жените на ръководни длъжности".

За "Евранет +" Виолета Ашикова