Искра Михайлова: „Европейското териториално сътрудничество е политика с европейски измерения“

Искра Михайлова


 „Териториалното сътрудничество на ЕС е част от общата кохезионна политика. За съжаление, като финансово изражение е една малка част, но като добавена стойност – с много големи резултати.“ – това каза Искра Михайлова, Председател на Комисията по регионално развитие в ЕП. В края на месец март тя инициира конференция, посветена на Европейското териториално сътрудничество.

 

ИНТЕРРЕГ е важен инструмент в рамките на политиките на сближаване и е от особено значение за изграждането на общо европейско пространство.Тези програми, най-често между две съседни държави, стоят в основата на европейската интеграция. Това е традиционна политика, която има изключително успешни примери по вътрешните граници на страни като Белгия – Холандия, Германия – Франция, Италия – Франция. Не по-малко успешни са трансграничните проекти  между България - Румъния и особено много България – Гърция.

  „Проблемите им обаче са свързани с това, че управлението на всеки един проект се подчинява на регулациите на две съседни страни или на няколко страни, ако това са транснационални програми. Трябва да съхраним Европейското териториално сътрудничество като важен инструмент в политиките за сближаване и след 2020 година“ – каза още Искра Михайлова.

"Евранет плюс" на Радио Благоевград можете да чуете в звуковия файл.