Момчил Неков: Държавата може да спечели от доброволчество

Автор:
евранет плюс Момчил Неков


В България има много голям потенциал за развитие на доброволчеството. Има много хора, които искат да правят добро, но не знаят какво конкретно да сторят, за да са полезни. Или пък- работодателите им не ги пускат отпуск. В България трябва да бъде създаден законопроект, а след това да бъде приет и Закон за доброволчеството. Това е основният механизъм, който ще ни помогне да работим с Европейския корпус за солидарност. Мнение на евродепутата Момчил Неков:

"За всяко евро, което се инвестира, доброволчеството връща пет. Ако държавата подкрепи доброволческите дейности, би спечелила"
, каза Неков.

Затова е нужен Закон за доброволчеството, в който конкретно да се запише:

"Неплатен отпуск да се признава за стаж. Да се плащат здравни и социални осигуровки, ако лицето не е осигурено. Да има покриване на разходи, които са за доброволческата дейност.  Това е свързано с европейския корпус за солидарност и трябва да стане до края на 2018 година"

 От гледна точка на законодателната рамка, само две държави в Евросъюза - България и Словения, все още нямат Закон за доброволчеството, допълни  евродепутатът Момчил Неков, автор на Законопроекта за доброволчеството.

В тази връзка с това той организира конференция на тема: Възможности и предизвикателства пред доброволческата дейност в европейски и национален план. Тя ще се проведе на 12 април  в Дома на Европа  в София. Ще бъдат представени новите възможности за участие в доброволчески дейности по линия на Европейския корпус за солидарност, който се очаква да заработи с пълна сила през 2018 г. Тази нова инициатива на европейско ниво ще позволи на редица млади европейци да вземат участие в доброволчески проекти с различна социална насоченост в своята страна или в чужбина.