Новата програма за общоевропейски фондове за инвестиции във фондове за рисков капитал VentureEU

Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) поставиха началото на програма за общоевропейски фондове за инвестиции във фондове за рисков капитал (VentureEU), чиято цел е насърчаване на инвестициите в стартиращи и бързо разрастващи се иновативни предприятия из цяла Европа.

Шест фонда ще получат подкрепа от ЕС за инвестициите си на европейския пазар на рисков капитал, с два от тях вече са подписани договори. Тяхната цел ще бъде посредством финансирането от ЕС в размер на 410 млн. евро да мобилизират публични и частни инвестиции на стойност до 2,1 млрд. евро.

Очаква се това да привлече 6,5 млрд. евро нови инвестиции в стартиращи и разрастващи се иновативни предприятия в Европа и да удвои сегашния размер на рисковия капитал в ЕС.
Инвестициите на ЕС във VentureEU ще се управляват от ЕИФ под надзора на Комисията. Средствата ще бъдат инвестирани от опитни професионалисти, избрани за мениджъри на шестте фонда, като по този начин ще се осигури изцяло пазарен подход. Това ще привлече повече инвестиции и значително ще стимулира предлагането на рисков капитал за стартиращите и разрастващите се предприятия в ЕС.