Нов живот за българското село, чрез интернет платформа

Обезлюдяването на българското село е факт, с който трябва да се справим. Из цялата страна има невероятни места, скрили в себе си история, природни дадености, самобитна култура и традиции. Места, които чакат да бъдат популяризирани, за да може хората, които желаят да се завърнат - било чрез туризъм, работа от разстояние или просто спокоен живот в екологична среда да го направят.
Именно за това евродепутатът Андрей Новаков има идея малките населени места, чийто жители имат желание, да бъдат включени в новоразработваща се интернет платформа за рекламиране на българските села. Където всяко село да присъства със своите дадености и възможности за развитие и привличане на млади хора.
Повече за тази платформа и възможностите, които ще предостави на българското село ще научим от евродепутата Андрей Новаков.