Георги Пирински: ЕС е поставен пред необходимостта да търси нови опори на своята търговска политика

евранет плюс георги Пирински


САЩ наложиха вносни мита от 25 на сто за стоманата и 10 % за алуминия. Европейският съюз смята, че американските мерки са несправедливи и вече оповести евентуални ответни стъпки: мита върху стоманата и алуминия от САЩ, но и върху други американски продукти, сред които и храни.

Европейският съюз не трябва да влиза в търговска война, но трябва да е готов да защитава гражданите си, беше посочено на дебати по темата, които показаха широка подкрепа за търсенето на мирно решение със САЩ и съвместно справяне с основните причини за глобалния свръхкапацитет на производството на стомана и нелоялните търговски практики на някои държави.

Сериозно са нарушени правилата на търговската политика, коментира Георги Пирински от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент.

Действията на САЩ поставят под въпрос основни договорености на многостранната търговска система, регулирана от Световната търговска организация. Аргументациите на американската страна, че този внос на стоманени изделия и алуминий е заплаха за националната сигурност на САЩ, е една теза, която е доста оспорима. Но ако така се поставят нещата, ЕС има всичкото основание да заяви необходимостта от поне същата степен на реакция и от гледна точка на ограничаване на достъпа на американски стоки на европейския пазар, и от действия, които да подпомогнат засегнатите производители и търговци на съответните произведения с подкрепа за пренасочване към други пазари с подкрепата на средствата на ЕС към нови дейности и нови области на световната търговия. 

За да защити интересите на гражданите си, ЕС придвижи въпроса в Световната търговска организация. Принципите на солидарността и справедливостта трябва да бъдат спазвани в областта на търговията, посочи Георги Пирински.

Светът е изправен пред необходимостта да търси други, по-различни решения за основни принципи на международната търговия, които не са просто подчинени на свободната конкуренция, а и на работните места, на създаването на икономически подем в онези райони, които в резултат на поляризацията, която настъпва поради действието на пазара, са изпаднали в сериозна кризисна ситуация.

Във ЕС се поставя въпросът за справедлива търговия, не просто за свободна търговия. Това изискване много остро възникна във връзка с ратификацията на Споразуменията с Канада, със САЩ – търговското-икономическо споразумение, защото самите те не са чисто търговски. Те са преди всичко всеобхватни икономически и търговски.

ЕС е поставен пред необходимостта да търси нови форми на своята търговска политика и по отношение на развитите индустриални страни, а и в отношенията с развиващите се.