Мария Габриел за мерките на Европейската комисия срещу он-лайн дезинформацията

Снимка: БТА


Фалшивите новини не са нов феномен. Съществуват примери още от античността, казва еврокомисарят по въпросите на цифровата икономика и общество Мария Габриел. Днес невярната информация може да се разпространява със скорост и мащаби непознати досега. Дезинформацията он-лайн не познава граници и няма държава член на ЕС, която да може да се справи сама. Затова е много важно на европейско ниво да има общ подход, казва Мария Габриел. 

83 процента от участниците в последното проучване на Евробарометър смятат, че фалшивите новини са заплаха за демокрацията. Особена тревога предизвиква умишлената дезинформация, насочена към изборни манипулации и миграционни политики. Отделът в Европол, който отговаря за Интернет, е оценил над 42 хиляди съдържания в мрежата. В над 40 хиляди случая са потърсени компетентните власти, посочва еврокомисарят.

В отговор на предизвикателстватаи преди предстоящите догодина избори за Европейски парламент, Европейската комисия представи пакет от мерки за борба с он-лайн дезинфорамцията. Социалните мрежи и онлайн платформите имат срок до юли, за да приведат дейността си в съответствие с правила, които отхвърлят он-лайн дезинформацията. Габриел очаква видими резултата до октомври. Ако това не се случи, Европейската комисия си запазва правото да предложи нови мерки, включително законодателни, посочва еврокомисарят.

Медийната грамотност е ключов елемент в борбата с невярното съдържание, смята Ралица Ковачева, преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация в Софийския университет. Качествена журналистика се прави скъпо, припомня Теодор Захов, председател на Съюза на издателите в България.

Именно насърчаването на качествената журналистика е сред мерките на Европейската комисия за борба с он-лайн дезинформацията, подчертава Мария Габриел:

Поставихме силен акцент върху медийната грамотност, върху ролята на образованието, върху ролята на журналистите - да бъде повишена видимостта на качественото съдържание. 

Европейската комисията ще създаде и независима мрежа за проверка на истинността на фактите.