Милиони европейски ученици се хранят здравословно по програма на ЕС

Снимка: БГНЕС


Милиони европейски ученици получават здравословна храна чрез програма на ЕС . Става въпрос за схема, по която се осигуряват мляко, плодове и зеленчуци за общо над 30 милиона деца. През учебната 2016-2017 година в схемата са се включили 79 000 училища. Над 74 000 тона плодове и зеленчуци и над 285 000 тона млечни продукти са били разпределени сред деца на възраст между 6 и 10 години. Една от целите е да се насърчават по-здравословни хранителни навици. Прилагат се, също така, специални образователни програми. Чрез тях се обяснява значението на доброто хранене, предават се знания за труда, който стои зад произведената храна. Още за предимствата и ползите от тази схема разясни в една от множеството дискусии комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган:

Това е политика, която е в подкрепа и на земеделието в Европейския съюз, и на стандартите за високо качество и безопасност, които правят нашите продукти толкова популярни не само в Европа , но и по света.  Земеделските стопани ни осигуряват висококачествени, безопасни и здравословни храни, а чрез схемата за училищата нашите най-млади граждани се хранят здравословно и в същото време научават още в ранна възраст откъде идва нашата храна и какво голямо значение имат нейните качества. Комисията с радост участва в това, което можем да наречем „образователно пътешествие“ - благодарение на предвидените 250 млн. евро по линия на общата селскостопанска политика схемата на ЕС за училищата ще продължи да се прилага и през учебната 2018-2019 година.

Еврокомисарят Фил Хоган. Всяка учебна година се заделят около 150 млн. евро за плодове и зеленчуци и 100 млн. за мляко и други млечни продукти. Вече е одобрено разпределението на средствата по тази схема за всичките 28 държави членки на Съюза, за следващата - 2018-а -2019-а. За България, за плодове и зеленчуци, са предвидени 2 591 000 евро. По схемата за мляко средствата са 1 130 879. Общо за всички страни-членки на ЕС са близо 145 милиона евро за плодове и зеленчуци и над 105 милиона за мляко, всичко това - за децата в училище. Какви са впечатленията на място от действието на тази програма споделя  Кристел Дерделинкс, учителка в регион Столица на град Брюксел:

Най- общо казано проектът се състои в това, че се опитваме да осигурим на децата плодове за ежедневна консумация. И те наистина ядат плодове и така се подкрепят, включително по време на игри на спортните площадки. Полага им се горещо мляко, а след него и плодове.  Веднъж в годината се прилага и специален проект, който наричаме „Тути фрути“, с него също успяваме да осигурим плодове за децата“.

Учителка от Брюксел. В съответен регламент на Съвета на ЕС и в неговото приложение за периода от 1 август 2017 г. - 31 юли 2023 г. се предвижда да продължи осигуряването на средства и по двете схеми. За България те са съответно над 2 093 000 и 1 020 000 евро.