Как с повече инвестиции, ориентирани към научните изследвания и иновациите, европейската икономика може да стане по-конкурентоспособна?

Автор:

Днес Европейската комисия представя законодателните си предложения в областта на иновациите в рамките на дългосрочния бюджет на ЕС. Какво е положението в момента в тази област? В Европейския съюз имаме 3 пъти по-малко качествени патентни заявления, отколкото в Япония например; разполагаме с три пъти по-малко рисков капитал, отколкото в САЩ, а броят на бързоразвиващите се стартиращи предприятия е 5 пъти по-малък, отколкото зад океана.
Как да бъде обърнат този тренд? Това беше още един от въпросите, който беше обсъден по време на неформалната среща на държавните и правителствени ръководители на 16 май в София в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Предложеното решение се обединяваше от необходимостта чрез повече инвестиции, ориентирани към научните изследвания и иновациите, европейската икономика да стане по-конкурентоспособна.
Какво съдържа обновената европейска програма за научни изследвания и иновации и кои са предложените конкретни действия за засилване на европейския иновационен капацитет – попитахме Никола Миладинов, говорител на ЕК в София. Отговорите можете да чуете в прикачения файл.