Затягат се правилата на ЕС за газопроводи с трети държави

Евранет, работа
Снимка: Архив


В ЕС има правила за пазара на газ, които трябва да се прилагат за всички нови и съществуващи газопроводи към и от държави, които не са членки на съюза. Ако има изключения, те трябва да са строго ограничени във времето. Трябва също да се взимат под внимание икономическите санкции на Евросъюза спрямо третите държави. Това са принципи, върху които стъпват измененията в Директивата за пазара на газ, одобрени от Комисията по промишленост и енергетика на Европейския парламент през март тази година. Евродепутатите настояха Европейската комисия и засегнатите при подобни проекти  държави членки да бъдат включвани във вземането на решения относно газопроводите. Докладчикът по темата, полякът Йежи Бузек от ЕНП , пояснява:

„Наясно сме, че е необходимо да въведем законова сигурност и законови решения колкото е възможно по-скоро. Защото трябва да признаем, че дори сме закъснели с девет години. Днес ние гарантираме, че нашият пазар на газ ще се основава на пълна правна яснота и съгласуваност на действащото законодателство и това е важна стъпка към завършването на нашия енергиен съюз. Спазването на законодателството е предварително условие за нашата енергийна сигурност и независимост - още по-важно е, че зависимостта на ЕС от вноса на газ непрекъснато расте“.

Така че газопроводите, например от Русия, в това число и „Северен поток 2“, от Норвегия, Алжир, Либия, Тунис и Мароко, трябва да са съобразени с основните разпоредби за създаването на вътрешен пазар на газ. Поставят се изисквания, сред които да се имат предвид всякакви ограничителни мерки на Евросъюза, като например икономически санкции, наложени на държавата, която изгражда нови тръбопроводи. За какво още предупреди Йежи Бузек :

„Имаме различни интереси , различни гледни точки , но нека да вземем предвид всички и да създадем такава законова основа за нашия вътрешен енергиен пазар , че да помогнем и на нашите граждани , и на нашите енергийни компании, а също и за доставките от чужбина, защото се нуждаем от тях. Да, имаме нужда 65.70 процента от нашия природен газ да се внася от държави извън ЕС. Така че ние сме напълно отворени към всеки , но искаме да приключим с нещо, което е много опасно  - да се използват енергийните решения като политическо оръжие. Това за нас е много, много важно.“

Третите държави, които основно внасят газ в Евросъюза са Русия, която, по данни от 2016-а година, е осигурила 42% от суровината, следвана от Норвегия с 34% и Алжир с 10 на сто.  Мнозинството от евродепутатите са загрижени във връзка с проекта за удвояване на капацитета на газопровода „Северен поток“, което намери израз в приета още преди две години резолюция на Европарламента. Що се отнася до идеята на България да създаде газов хъб, тя се подкрепя от Европейската комисия, която обаче иска в него да се търгува газ от различни източници, а не само от Русия.