Момчил Неков: Трябва да се борим за увеличение на директните плащания


Европейският парламент прие позиция относно бъдещето на Общата селскостопанска политика, в която настоява за увеличение или в най-лошия случай запазване на сегашното финансиране на земеделските производители в периода след 2020 година. 

„Първо трябва да погледнем на предложенията на ЕК от гледна точка на бюджета. Намаляват се средствата за Общата селскостопанска политика, а оттук и в националната“  – коментира Момчил Неков, евродепутат от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП, работещ в Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Той посочи, че държави като Литва, Латвия, Естония, Полша и Словения са излезли с позиция против намалените директни плащания в страните от целия Европейски съюз при условие, че всички земеделски производители оперират на единния европейски пазар. И попита: „ Защо България не излезе с национална позиция? Защо по време на Българското Председателство на Съвета на ЕС ние не изявихме точно такава позиция при условие, че директните плащания ще ни бъдат намалени с близо 1%?“ 

Според евродепутата Момчил Неков това означава, че страните от Западна Европа, включително и Гърция, са по-конкурентноспособни от нас, защото получават по-високи директни плащания. В същото време всички посрещаме еднакви трудности и предизвикателства – опазването на климата, по-високите стандарти, екологичните норми, преодоляването на суши, наводнения и други природни катаклизми.

Като добро предложение в Общата селскостопанска поритика Момчил Неков посочи използването на новите технологии, включително и космическите. По този начин могат да се намалят злоупотребите и да се сведе бюрокрацията до минимум. „Трябва да се борим не за запазване на директните плащания, а за тяхното увеличение“ – каза още евродепутатът.

"Евранет плюс" можете да чуете в звуковия файл