Нови общоевропейски правила за безопасността на дроновете


Евродепутатите одобриха нови общи правила за безопасността на дроновете и техните пилоти. До сега повечето дронове попадат под различни национални законодателства, което възпрепятства развитието на пазара. С новите правила се гарантират общи нива на безопасност в Европейския съюз и правна сигурност с цел стимулиране на развитието на пазара. В момента дронове с тегло под 150 кг. попадат под юрисдикцията на националните органи и затова производителите и операторите в рамките на Европейския съюз са обект на различни изисквания за проектиране и безопасност.

Пилотите и техните дронове ще трябва да бъдат регистрирани на национално ниво, за да бъдат по-лесно идентифирицари в случай на инцидент, каза Мариан-Жан Маринеску – румънски евродепутат от ЕНП и докладчик по темата:

Тук става дума за един много важен регламент авиацията. В този регламент ще трябва да се заложат всички правила за сертифицирането на всички възможни категории. Резултатът от преговорите до сега според мен е балансиран – отчита и интересите на пасажерите, и на персонала на въздухоплавателните дружества. В доклада става дума за всички компоненти. Целта е да се опростят правилата. Ясно се казва какви са правомощията на националните въздухоплавателни органи. Правилата за сертифициране се основават на оценка на риска и трябва да се актуализират въз основа на този принцип всички законодателни актове в рамките на 5 години. Този принцип ще даде възможност правилата да бъдат пригодени към всяка категория самолет. Освен това ще даде възможност и на по-малки самолети да осъществяват трансгранични полети. Правила за киберсигурност са въведени в текста, както и европейски механизъм за предупреждение при прелитане над конфликтни райони.

Новите правила приветства и еврокомисаря за транспорта Виолета Булц:

Парламентът изигра изключително важна роля при преговорите по тази тема. Новите правила ще допринесат за постигане на общата ни стратегическа цел за един по-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар с насърчаване на новаторството и с растеж на работните места и икономиката.

Въздухоплавателната индустрия в Европейския съюз има нужда от ефикасно и балансирано законодателство. Този нов регламент е изключително важна част от въздухоплавателната стратегия на Европейската комисия от 2015 година за подобряване на услугата за гражданите. чисто практически променяме процеса за сертифициране, за да може той да бъде по-добре насочен към едно новаторство, което пък означава намаляване на времето за стигане до пазара и по-голяма конкурентноспособност.

Какви са следващите стъпки?Новите правила трябва да бъдат одобрени от министрите на Европейския съюз. Технологията за граждански дронове може да представлява около 10% от авиационния пазар на Европейския съюз през следващите 10 години (т.е. около 15 млр. евро годишно). Според комисията до 2050 г. производството и употребата на дронове може да създаде около 150 000 работни места в Европейския съюз.