Ева Майдел: Регламентът за трансгранична доставка на колетни пратки ще улесни работата на малките и средни предприятия и ще направи цените по-достъпни

евранет плюс Ева Майдел


Териториалното и икономическо сближаване в Европейския съюз е пряко зависимо от услугите от общ икономически интерес, както доставката на пратки. Смята се, че общо 4 милиарда колетни пратки се изпращат годишно до потребителите в общността. Потребителите и бизнесът често не са информирани, че съществуват различни варианти за доставка, коментира депутатът Ева Майдел от Европейската народна партия:

В момента наблюдаваме разлика в цените и недостатъчно голяма прозрачност. Ние искаме да направим така, че да имаме по-голяма яснота как се формират цените и защо понякога те могат да бъдат изключително високи за една и съща пратка в границите на Европейския съюз.

Ефективната и ценово достъпна доставка е предпоставка за трансгранични продажби на физически стоки. Въпреки това пазарът на доставки на колетни пратки в ЕС остава фрагментиран в национални пазари, като са налице големи разлики между държавите членки. Високите цени на трансграничната доставка на колетни пратки, както и свързаното с нея неудобство, са определени като основните пречки за потребителите и търговците на дребно в електронната търговия. Европейската комисия смята, че само потребителите от ЕС биха могли да спестят 11 милиарда и 700 милиона евро на година, ако можеха да избират от пълен набор от стоки и услуги в ЕС при пазаруване онлайн.

Прозрачността на цените и регулаторният надзор се подобряват с приемането на Регламента за услугите за трансгранична доставка на колетни пратки, коментира Ева Майдел:

Точно преди Коледа очакваме той да влезе в сила, за да може, когато гражданите и потребителите пазаруват онлайн, да не изпитват някакви проблеми или неудобства, или изключително високи цени с изпращането и приемането на тези пратки, тъй като в момента има много държави и компании, при които, ако закупите определен продукт онлайн, може да стане така, че трябва вие сам да организирате неговото изпращане до мястото, където искате той да бъде доставен. С този регламент компаниите, които предлагат онлайн продукти или услуги, ще трябва да могат да доставят въпросния продукт там, където вие сте го поръчал.

Проучвания показват, че цените на трансграничните колетни пратки са средно от три до четири пъти по-високи от цените на вътрешния пазар. Около 40 процента от трансграничните цени на колетните пратки не могат да бъдат обяснени с икономически фактори. 

Целта на този регламент беше да имаме по-голяма прозрачност, за да може малки компании, които в момента предлагат своите услуги онлайн, да не бъде изключително скъпо за тях да могат да доставят тези пратки и да имат по-голяма яснота от къде могат например да изпратят тяхната пратка, така че да имат добра цена, с която да могат да я доставят на крайния потребител. Регламентът влиза в сила, така че да улесни работата на малки и средни предприятия и се надявам наистина да имаме едни по-достъпни цени навсякъде.

Очаква се повишаване на конкуренцията на пазара за доставка на колетни пратки като по този начин ще се допринесе и за разработването на нови и иновативни решения.