Франс Тимерманс: Предложението на ЕК за забрана на производството на пластмасови изделия за еднократна употреба ще бъде добро за Европа


Всяка година Европа оставя след себе си 25 милиона тона пластмасови отпадъци. По-малко от 30 % от тях, обаче, се събират за рециклиране. В световен план, 85 % от отпадъците на плажаса пластмаси. 10-те най-широко разпространени стоки за еднократна употреба са причина за голяма част от това замърсяване. Не е ясно как съдържащите се във въздуха, водата и храната пластмасови микрочастици въздействат върху здравето ни. За да намали замърсяването с пластмасови отпадъци, Европейската комисия предложи нови правила - забрана на производството на пластмасови продукти за еднократна употреба. Изделията ще се произвеждат от лесни за рециклиране суровини, които не замърсяват природата. Това, според Брюксел, е единственото дългосрочно решение на проблема. Защото, ако не се промени начинът, по който се произвеждат и използват тези продукти, до 2050 година в океаните ще има повече пластмаса, отколкото риба, предупреждава заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс, който отговаря за устойчивото развитие:

Ние силно вярваме в това предложение. Това ще бъде нещо добро за Европа и за света. Рискуваме да потопим океаните в пластмаса. Изследване на Евробарометър показва, че 87 процента от европейските граждани са загрижени за въздействието на пластмасовите отпадъци върху околната среда. Замърсяването с пластмаса е във въздуха, в океаните, в храната ни, а също и в телата ни. Затова предлагаме тази европейска директива.

Целта е не само опазване на околната среда, но и промяна в проектирането, производството, използването и рециклирането на продуктите в Европейския съюз. Директивата е насочена и към насърчаване на растежа и иновациите. Заместник-председателят на Европейската Комисия Юрки Катайнен, който отговаря за заетостта и инвестициите, вижда в новите правила възможност потребителите да правят съзнателен избор в полза на околната среда, както и шанс за бизнеса:

Основната идея е да превърнем проблема със замърсяването във възможност. Целта ни е да създадем изцяло нов пазар. Със силата на европейското законодателство да променим начина, по който пластмасата присъства на пазара. Това е възможност за Европа да бъде лидер в тази област.