Последно гласуване в Европейския парламент за Европейския корпус за солидарност

евранет плюс Момчил Неков


Млади хора на възраст между 18 и 30 годинивече имат възможност за доброволческа дейност и работа из цяла Европа. Малко над375 млн. евро са предназначени за дейности в областта на околната среда, образование, интеграция на мигранти. След финално гласуване по Европейския корпус за солидарност младите хора вече имат възможност за доброволческа дейност или работа по схеми, свързани със солидарността в ЕС. Инициативата, обявена от председателя на ЕК Жан Клод  Юнкер по време на речта за състоянието на ЕС през септември 2016 г. и започнала официално през декември същата година, вече притежава правна рамка. Млади хора могат да участват в широк набор от солидарни  дейности свързани с образование, здравеопазване, защита на околната среда, предотвратяване на бедствия, доставяне на хранителни и нехранителни средства, прием и интеграция на мигранти и хора, търсещи убежище. Одобреният  общ бюджет в размер на над  375 млн. евро е  за периода 2018 – 2020 г.,90% от който са предназначени за доброволческа дейност, а 10% - за професионалното направлениена програмата. Европейската комисия предложи общо 1,26 млрд. евро за следващия бюджетен период на ЕС от 2021 до 2027 г. за подкрепа на дейностите на програмата Евродепутата Момчил Неков от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите:

Радвам се, че успяхме да осигурим отделно финансиране за корпуса, без да се засягат програми като „Еразъм +“ и да има смесено финансиране. По този начин ние ще отворим нови възможности за младите на територията на целия Европейски съюз да се включат в доброволчески организации и да се чувстват социално и гражданско полезни.

Една от целите на програмата е да стимулира държавите, които не разполагат със законодателство, което регламентира доброволческия сектор, да изработят такова. За съжаление, моята страна България по време на българското европредседателство беше водеща по това досие и в същото време предложи законопроект, но той все още не е факт. Крайно време е в България да спрем само да се харесваме на Брюксел и да гледаме националния интерес, за да може на доброволчеството, което е намаляващо в България, да се даде шанс, за да може да се развива и да се изработи законодателство.

Евродепутатите гласуваха още  програмата да стане по-достъпна за млади хора с по-малко възможности, като хора с увреждания и тези, които са от изолирани или маргинализирани общности, както и за хора със затруднения при учене или със здравословни проблеми.  Младите хора трябва да са навършили 17 години, за да се регистрират за участие, но не могат да започнат да работят по проекти преди да навършат 18 години, като не трябва да са навършили 30 години. Евродепутатите гласуваха и за ясно разграничение между доброволческа дейност и професионална работа, за да гарантират, че участващите организации не използват неплатените доброволци, когато съществува възможност за качествена работа. Периодът за доброволческа дейност е ограничен за 12 месеца и стажът трябва да продължи от 2 до 6 месеца. Парламентът също наложи минимални работни договори за период от 3 месеца. Всички участващи организации трябва да получат валиден знак за качество, който сертифицира, че могат да осигурят качествени солидарни дейности за участниците.