Докъде стига Европа и откъде започва България при решенията по ключови теми и политики

Европейски информационни дни проведе през септември Представителството на Европейската комисия в България в пет български града - Пазарджик, Карлово, Асеновград, Казанлък и Пловдив. 

Целта – да се провери каква част от препоръките и анализите от Брюксел вълнува българите и какво отражение имат те на регионално ниво. Марина Кирова, съветник по икономическо управление и европейски семестър към Представителството обясни:

Правим тези информационни кампании да обясним на хората доколко Комисията има правомощия, доколко решаването на проблемите зависи от националното правителство и доколко пък гласът на гражданското общество може да влияе в целия този процес. А той може да влияе доста.

Българските граждани се вълнуват от въпроси, свързани основно с правата, които се гарантират от Европейския съюз:

Това, което хората виждат за себе си, това са образование, социална сфера, здравеопазване – проблеми, които се срещат във всеки един от градовете, които посетихме. И те срещат реални трудности в тези области в ежедневието си.

Често българите поставят проблеми и очакват решения от Европейската комисия, които оказва се не са от нейните компетенции. Такива са например въпросите, свързани с европейския стълб на социалните права. 

Става въпрос за разликата между най – бедни и най – богати, а в България тази разлика е най – осезаема.

Докъде стига Европа и откъде започва България при решенията по ключови теми и политики? В социалната сфера очакванията на българите са насочени повече към европейските, а не към националните институции:

Има доста очаквания спрямо Европейската комисия, като цяло Европейския съюз, да наложи някакъв модел за справянето с този проблем. Но, социалната сфера в голяма част зависи от политиките, които провежда едно национално правителство.

Доверието на българските граждани към европейските институции е пряко свързано с работещи решения и конкретни действия, а не с наблюдения и препоръки:

Нашите препоръки до голяма степен казват какво трябва да бъде постигнато, а като че ли очакванията на хората са да им кажем как точно трябва да бъде направено. Това не винаги е възможно поради начина, по който функционира Европейският съюз и различните правомощия, които имат институциите на съюза и националните правителства.

Изводите от срещите с гражданите ще бъдат обобщени и включени като препоръки за следващия цикъл на европейския семестър, който започва в края на тази година:

Има очакване да се работи по – бързо, да се решават по – широк кръг от проблеми, тъй като това забавяне в реформи и в действия води до натрупване, наслагване и завъртане на такъв един омагьосан кръг, от който хората, като че ли, не виждат напредъка.