Европейският парламент с резолюция срещу прекомерната употреба на антибиотици


Европейският парламент прие резолюция, съдържаща мерки срещу прекомерната употреба на антибиотици. Документът е отговор на притесненията на здравните власти в Европа, според които появата на т.нар. „супермикроби“, които не се влияят от лечение с антибиотици, причинява смъртта на около 25 000 души в Европейския съюз и на 700 000 по света всяка година. Опасенията се, че тези числа ще продължат да растат и до 2050 г. резистентността към антибиотици може да причинява повече смъртни случаи дори от рака.

Какво причинява тази резистентност според лекарите?

В последните 100 години медицината е разработила редица вещества, които убиват или потискат развитието на микроорганизми. С времето обаче част от бактериите, вирусите, гъбичките и паразитите мутират и придобиват устойчивост. Този естествен процес се ускорява значително от много фактори, включително прекалената или неправилната употреба на антибиотици. Друг проблем е, че развитието на нови антибиотици е недостатъчно. От 1999 г. Европейския съюз е инвестирал 1,3 млрд. евро в изследвания на антимикробната резистентност, но се счита, че са необходими допълнителни мерки, тъй като проблемът се задълбочава.

Според евродепутата Карин Каденбах (С&Д, Австрия),която е и автор на доклада за плана за действие „Едно здраве“, този проблем е една от най-големите заплахи, с които се сблъскваме днес.

Председателят Юнкер в речта си за състоянието на съюза обърна внимание на това, че само с единна и силна Европа може да се опазят гражданите отвътре и отвън – от тероризма до климатичните изменения, както каза той. Аз пък искам да допълня, че тази обединена Европа има нужда от общи усилия, за да опази гражданите си от нарастващите заплахи за здравето, като например антимикробната резистентност.

Защо е толкова важно да се борим срещу това? Тази тема остава малко встрани от общественото внимание. Но всяка седмица повече от 500 човека умират вследствие на антимикробна резистентност – толкова, колкото загиват и при автомобилни катастрофи. Тези цифри ще останат непроменени ако не вземем мерки и ще се върнем във времето преди използването на антибиотици, когато една операция ще представлява огромен риск за здравето на пациентите. Всички знаят, че често пъти се злоупотребява с антибиотиците, както в хуманната медицината, така и във ветеринарната. Освен това много са случаите, в които антибиотиците се изхвърлят по неподходящ начин и попадат в околната среда. Европейският парламент многократно се е занимавал с тази проблематика и има редица документи по този въпрос.

Потребителите трябва да имат възможност да правят по-осведомен избор. Еврокомисията трябва да създаде хармонизирана система за етикетиране въз основа на стандартите за хуманно отношение към животните и добрите практики в животновъдството, отбелязаха още в резолюцията евродепутатите.