Училища посланици на Европейския парламент

Светослав Малинов

От три години насам Европейският парламент осъществява своя образователна инициатива Програма за училища посланици. Тя е насочена към ученици от средни и професионални училища и е предназначена да повиши тяхната осведоменост относно Европейския съюз и Европейския парламент като институция и представителство на гражданите на Съюза, както и да повиши познанията им върху европейското гражданство и парламентар- ната демокрация. Кампанията за кандидатстване за училище-посланик на Европейския парламент приключи на 17 септември… Към края на годината ще станат известни и победителите. Как премина тя и постигнати ли са целите, заложени в самата идея – чуйте депутата от Европейската народна партия Светослав Малинов.