Евроинституциите с мерки за защита на личните данни преди евроизборите


Седем месеца преди европейските избори на 25 май 2019 година, дебатът за бъдещето на Европа и посоката, в която европейският проект трябва да се развива, върви паралелно и с ключовия въпрос как ще бъдат гарантирани свободата на вота и личните данни на избирателите, както и правилата за прозрачност и защита на изборния процес от чуждестранна онлайн намеса.

Неотдавнашни примери разкриха рисковете, които крият  масови онлайн кампании за дезинформация, целящи да дискредитират и отнемат легитимност на избори.
Това провокира европейските институции да предприемат категорични действия, които да предотвратят хибридни заплахи и атаки срещу информационни системи и изборна инфраструктура .

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в речта си за Състоянието на Съюза през септември съобщи за първи път за пакета мерки за гарантиране на свободни и честни европейски избори:

"Трябва да възприемем решителен  подход,  за  да защитим  свободните  и  честни  избори  в  Европа. Ето  защо Комисията предлага нови правила за по-добра защита на нашите демократични процеси от манипулиране от страна на трети държави или -да, това също се случва на частни интереси."

Конкретни мерки включват по-голяма прозрачност на онлайн политическата реклама и възможност за налагане на санкции за незаконно използване на лични данни с цел да се повлияе умишлено върху резултата от европейските избори, обяви комисарят по въпросите на правосъдието Вера Йоурова, която призова да бъдат извлечени поуки от проведените неотдавна избори и референдуми:

"Трябва да бъдем сигурни, че изборите са организирани по начин, който гарантира свободата и сигурността на вота. След случая с "Кембридж аналитика" през април се срещнах с представители на изборните структури на страните-членки, стана ясно, че няма разбиране за това колко е сложна ситуацията сега и колко трябва да бъдем внимателни към защитата на личните данни и заради външната пропаганда. Това, което искаме, е да  защитим  хората от манипулации и че личните данни няма да бъдат откраднати и с тях да бъде злоупотребено. Искаме вотът да бъде защитен от кибератаки, а европейските граждани да бъдат защитени от фалшиви новини и пропаганда. Успехът ни зависи от доброто сътрудниечство между страните-членки. Затова препоръчваме на правителствата да обърнат внимание на тези фактори и да засилим комуникацията на европейско ниво, такива срещи предстоят през януари и през април преди изборите."

Експерти припомнят, че европейските избори през май 2019 г. ще се проведат в различна политическа и правна среда в сравнение с изборите през 2014 г. Общият регламент на ЕС относно защитата на данните се прилага от май 2018 г., като дава на Европейския съюз необходимите инструменти, за да реагира на случаите на незаконно използване на лични данни, включително и в контекста на изборите.

Председателят на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер:

"Остава  още  много  работа  до  европейските  избори  и  до срещата на върха, която ще се проведе в Сибиу, Румъния, на 9 май 2019 г., шест седмици след  напускането  на  Обединеното  кралство  и  само  две седмици преди изборите за Европейски парламент."