Развитието на икономиката зависи от развитието на образованието

Снимка: БГНЕС
Образованието е решение за предизвикателствата, пред които обществото и икономиката се изправят. По тази причина усилията, които ЕК прилага по отношение на политиките в сектора, имат толкова важно значение. Констатациите едва ли учудват някого, но бяха отново подчертани по време на форума „Образование за бъдеще“ на 23 и 24 ноември, на който София бе домакин.

Образованието е приоритет в политическата програма на ЕС и еврокомисията полага усилия с държавите членки да бъде изградено Европейско пространство на образование до 2025 г., което да допринесе за по-добро обучение, сътрудничество и върхови постижения. И това може да стане не само чрез структурните и инвестиционните фондове, но и чрез създаването на възможности за всички, укрепването на ценности и предоставянето на възможност на младите хора да развият европейска идентичност.

Затова и в думите си към участниците във форума Стефан Херманс, директор на Дирекция „политики, стратегия и оцеляване“ в Генералната дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на ЕК, отбеляза приетия миналата година Европейски стълб на социалните права, който предвижда равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и социална закрила и приобщаване.

Реформите в образованието и обучението имат ключова роля за позиционирането на пазара на труда пък посочи евродепутатът Ева Майдел от Групата на Европейската народна партия.

Еврокомисията предложи значително увеличаване на финансирането за младите хора и за обучението в следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Израз на политиките, които се прилагат относно промените в образователните системи, е годишният доклад за развитието им. В тазгодишното седмо издание, публикувано през октомври, се отбелязва напредъкът към постигането на основните цели до 2020 г. Но все още съществуват разлики между държавите членки, което показва нуждата от допълнителни реформи.

От думите на зам.-министъра на образованието Деница Сачева стана ясно, че за първи път пречупваме тенденцията на преждевременно отпадналите от образователната система.

Привличането на млади хора към учителската професия все още е едно от предизвикателствата пред министерството. Усилията продължават и инвестирането както на финансов, така и на човешки ресурс, е от съществено значение.