За платформата „Европеана“ и за възможностите, които дават новите технологии за съхранение на европейското културно наследство

Платформата „Европеана“ е едновременно дигитална библиотека, музей и културен архив, достъпен на 27 езика. „Европеана“ е създадена преди 10 години и дава достъп до близо 58 милиона дигитализирани единици – в това число филмови материали, фотографии, картини, музикални произведения, карти, ръкописи, книги, периодични издания. Като всички тези документи са предоставени от 3 700 институции от цяла Европа – библиотеки, архиви, музеи и галерии.
По думите на българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел „Европеана“ е една от най-големите цифрови колекции в света и именно заради това тя се нуждае от стратегия за развитие.
Чуйте от Мария Габриел какви могат да бъдат ползите от сътрудничеството между цифровите технологии и културата.