Бъдещето на програмата Invest EU и очакванията от нея


Допълнителни инвестиции от над 600 милиарда евро, създаване на нови работни места и развитие на иновациите. Това са очакванията на европейците от програмата Invest EU. Тя се явява своеобразен продължител на плана „Юнкер” , чиято цел е съживяване на инвестициите в Европа, но заедно с това програмата ще работи за разширяването на постигнатото до момента по плана „Юнкер” като ще обедини в себе си съществуващите финансови инструменти в Европейския съюз. Очакванията от програмата са между2021 г. и 2027 г.  да привлече допълнителни инвестиции в размер на 650 милиарда евро. Според евродепутата от Европейската народна партия - Ева Майдел, програмата дава възможности и за привличане на други инвеститори като така допълнително ще се увеличи потенциалът на ЕС за подпомагане на инвестициите, като това ще става чрез гаранции от бюджета на Европейския съюз.

Смятам,че би било много удачно дори все повече компании да наблегнат на този тип подкрепа за техния бизнес и финансиране, заяото успехът на плана „Юнкер” е вече налице и точно за това част от неговия модел ще бъде използван в бюджета на Европейския съюз в следващите седем години. Идеята е всички европейски инвестиционни инструменти и програми, да са на едно мястоб точно в програмата Invest EU.Трябва да знаем, че Европа дълго време страдаше от липсата на финансиране, което не е само грантово. Инвестициите, а и възможността инвестициите да могат по-лесно да намират място в определени държави - членки стана благодарение на плана „Юнкер”. Тоест не е нужно един инвеститор да бъде в една държава и да търси инвестиции за един бъдещ проект в тази държава. Сега благодарение на възможността да имаме капитал, който да се предоставя от плана „Юнкер” видяхме реализирани редица проекти в различни сфери. За следващия период се предвижда една трета от ресурса на Invest EU да бъде фокусиран най-вече върху проекти с иновации, технологии, енергийна ефективност, защото това са индустриите, които ще носят и много по-голяма добавена стойност в дълосрочен план. 

  Ева Майдел коментира и идеята за отпускане на кредити за реализиране на проекти вместо предоставяне на безвъзмездно финансиране:

  Грантовото финансиране за следващия програмен период, е разбира се много голям процент от общия бюджет на Европейския съюз като това ще продължи да бъде минимум в следващите седем години. Финансовите инструменти обаче ни дават възможност да мобилизираме още по-голям капитал и затова е важно най-вече бизнесите с добри и устойчиви идеи да имат това нещо предвид.