Диляна Славова за ролята на Европейския икономически и социален комитет

Снимка: Лили Големинова
Освен най-ясните и разпознаваеми европейски структури като Европейската комисия и Европейския парламент, има и други, по-малко познати на нас, гражданите, които обаче играят важна роля на различните етапи на оформяне на становища и подготовката на взимане на решения. Такава структура е Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), който е уникален в много отношения. Създаден през 1957 година, той осъществява връзката между организираното гражданско общество и големите европейски институции.

ЕИСК има 350 членове от всички държави - членки на ЕС, избирани с петгодишен мандат, който може да бъде подновяван. Настоящият мандат обхваща периода от октомври 2015 г. до септември 2020 г. Членовете се предлагат от националните правителства и се назначават от Съвета на Европейския съюз. Деница Славова (в средата), отляво - Кармен Щаделхофен, отдясно - Емилия Великова

В комитета има три групи - Работодатели, Работници и Европейско многообразие, в която могат да членуват организации на потребителите, земеделски производители, свободни професии, България има 12 представители, сред които председателят на КНСБ Пламен Димитров, Диана Инджова от Движението на хората с увреждания, заместник-председателя на Българската търговско-промишлена палата Георги Стоев и дамата, с която ще ви срещнем Диляна Славова, национален координатор на Българската асоциация на фермерите. Тя разказва за ролята на ЕИСК, за комисията по външна политика, на която тя е избрана за председател още през 2015 и за сферите, в които Комитета дава предварително становища.

В Брюксел Европейският икономически и социален комитет се помещава в една и съща сграда с другата организация, с която се консултират в аванс решенията, взимани в Европейския парламент - Комитета на регионите.

Иначе Европейският икономически и социален съвет се събира на заседания, подобни на тези на европарламента, на последното, от които бе връчена и Наградата за най-добър проект, свързан с гражданското общество - EESC Civil Society Prize.Снимка

Проектът “Вкусовете на Дунава - Хлябът ни свързва” надделя в сериозна конкуренция с 4-мата други финалисти. Наградата в Брюксел получи  ръководителят на проекта Кармен Щаделхофен, която бе избрала с нея при връчването да е българката Емилия Великова от Русенския университет, тъй като България е била най-активна от многобройните партньори в проекта като Хърватия, Словения, Словакия, Сърбия, Румъния.