Европейски средства за по-качествено образование

Безспорно, науката и образованието са фактори за растеж и икономическо развитие. Затова ако ние, като част от Европейския съюз, искаме да имаме жизнения стандарт на старите страни членки, трябва да инвестираме в образованието и науката. Една от възможностите за това дава Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Нейният бюджет до края на 2020 година е 1 370 000 000 лева. От тях 151 200 000 лв. ще бъдат инвестирани през настоящата 2019 година. Още за Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ може да чуете от Росица Арабаджиева.