Европейската комисия по земеделие одобри законодателните промени и глобите за двойния стандарт при храните и напитките

„Най-големият успех е включването на двойния стандарт за храните и напитките в черния списък на Европейския съюз за нелоялни и наказуеми практики“ – отбелязва евродепутатът Момчил Неков, българският докладчик по темата за двойния стандарт и специален докладчик на Комисията по земеделие по темата в Европарламента. Минималната глоба за нарушителите се предвижда да бъде десет милиона евро или четири на сто от годишния оборот на компанията нарушителка за предходната година, като ще се наложи по-високата сума. Предвижда се средствата да се изплащат на засегната страна като компенсационен фонд за възстановяване на вредите върху интереса на гражданите на държавата членка. Стандартите предвиждат и необходимостта от ясна, точна информация за продуктите, които не оставят съмнение за съставките им.
В своята работа по подготовката на промените евродепутатът е провел редица срещи с браншови организации в различни страни, за да се установи единно мнение по темата.
Момчил Неков подчертава сериозността на промените, тъй като те утвърждават единните стандарти и закони на територията на Европейския съюз.