Едва 35 на сто от застрашените видове биват опазвани в зоопарковете, констатира доклад за приложението на Директивата за зоопарковете в ЕС


Практическото приложение на директивата за зоопарковете в Европа беше целта на проучване, направено в 14 държави в Общността онлайн. Докладът с оценки за постигнатите резултати и съществуващите слабости показва, според неправителствените организации, че напредъкът е недостатъчен. Много са местата, в които животните живеят в условия, по-лоши от заложения минимум за добро съществуване в плен.Едва  35 процента отзастрашените видове са представени в зоологическите градини и в този смисъл зоопарковете нямат кой знае каква съществена роля в така важната цел за спасяване и осигуряване дом и закрила на тези видове, особено в случай на конфискация при нелегална търговия, при нелегално използване с цел печалба, при изземване от цирк или заради лошо отношение. Необходимо е да се уеднаквят стандартите за хуманно отношение и отглеждане на животни в плен в страните-членки, да се уеднаквят принципите на управление на зоопарковете.
Юте Гьорес от дирекция "Околна среда" в Eвропейската комисия припомни, че хуманното отношение към животните е важна цел в директивата, въпреки че не е основният акцент. В доклада обаче е записано, че една от основните цели за съществуване на зоопарковете - съхраняване и запазване на животинските видове, е постигната
"Можем да кажем, че основната цел е постигната, а именно - зоопарковете да станат място, в което животинските видове се опазват и съхраняват. Може би 19 на сто от зоопарковете не членуват в браншови асоциации или не са декларирали жеание за присъединяване. Ще анализираме кое от директивата е приложимо и работи в практиката и кое не, както и кои проблеми трябва да се решат, да отправим препоръки към хората, изготвящи политиката в тази област. Все още не е решен проблемът с лицензирането, с компетентността на зооинспекторите и ветеринарите, с координацията на институциите на различните равнища"
Отчетено е още, че в по-голямата част от страните-членки няма официална информация колко са зоологическите градини и кои са собствениците - публични, части и други. Често това е причина за липсата на национален регистър на зоопарковете.  На база данните, представени от компетентните институции в онлайн допитване, можем да предположим, че има най-малко хиляда лицензирани зоопаркове в държавите, участвали в допитването. Страните-членки са възприели различни начини за прилагане и изпълнение на директивата за зоопарковете, работейки на национално и на местно равнище, като съчетават дейността на разлини институции. Компетенциите на ветеринарите и на зооинспекторите в зоопарковете са с различни отговорности, не са фокусирани върху консервацията на животинските видове, върху познанията им за дивите животински и растителни видове.