Европейският корпус за солидарност- шанс за младите доброволци


Нови приоритети за програмата Европейски корпус за солидарност одобри Комисията по култура и образование към Европейския парламент. Програмата е насочена към млади хора между 17 и 30 г., които желаят да се занимават с доброволческа дейност в областта на солидарността, като в  обхвата й се включва и хуманитарна дейност извън границите на Евросъюза.

Правната рамка за Европейския корпус за солидарност бе одобрена от ЕП на 11 септември 2018 година. Идеята е младите хора да имат възможност да придобият опит, ценни лични и социални умения, като в същото време оказват съдействие на други хора. 

"Парадоксът е, че в България няма действащ Закон за доброволчеството, а възможностите по новата програма на Корпуса са големи- и за младите хора, и за всяка държава", посочи евродепутатът Момчил Неков от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите:
 
"На всеки доброволец може да му се платят нощувки, транспортни разходи, пари за храна. В същото време до 12 месеца може да извършва в други държави-членки доброволчески дейности, а сега приехме и хуманитарни дейности. Това означава, че може да идеш за 6 месеца в Италия, да научиш италиански, да придобиеш умения в различни сфери- хуманитарна, социална, здравеопазване, образование, да имаш определен набор от умения, които си придобил и които след това могат да бъдат валидирани, когато се върнеш, примерно в България. Това е една възможност за младите да отидат, да видят, да участват в доброволчески дейности, да придобият една по-висока гражданска култура и в същото време  да свършат нещо, което е с добавена стойност. Още повече, че всяко евро, което се вкарва от държавата в доброволчески дейности връща 5 евро в националните бюджети. Говорим и за второстепенни преимущества- валидиране на придобитите умения. Става дума за неформално самостоятелно образование, а е важно да кажем, че 21 век е век на уменията и трябва да се инвестира директно в човешки ресурс."

Корпусът за европейска солидарност обединява млади доброволци, участващи в дейности на територията на ЕС за оказване на помощ на хора и на общности. Това, което ги обединява, е идеята да изградят едно по-добро общество. С участието като доброволци в проекти, които са от полза за хората, те ще придобият важни умения и знания за своето бъдеще, заяви и немският евродепутат от Групата на Зелените- Хелга Трюпел:

"Ние искаме допълнителни доброволчески дейности на солидарност, обусловени от изменението на климата, други дейности за опазване на околната среда, полагане на доброволен труд при работа с деца и възрастни хора....На всички ни е известно, че младите хора желаят да дадат своя принос за европейския проект. И разбира се, да изградят и собственото си бъдеще, да са в контакт с други хора и да направят обществото малко по-добро."


Образование, здравеопазване, и работа с мигранти и лица, търсещи убежище, са сред основните дейности на Корпуса за солидарност, като приоритет е доброволният труд.  Участниците ще могат да се включват и в мероприятия в собствената си страна, ако те имат международно измерение и са привлекли хора от други страни.

Корпусът няма за цел да замества проекти, свързани със социалните ангажименти на бизнеса, посочват от Европарламента.

1,26 милиарда евро е общият бюджет за финансовата 2021-2027 година, 86 % са за доброволчество, 8%- за стажове и работни места и 6% за дейности за хуманитарна помощ.

Желаещите могат да се регистрират в сайта на Европейския корпус за солидарност. Порталът предоставя уеб-базирани инструменти за обучение на участниците, както и инструменти за оценка и обратна връзка.

Парламентът ще гласува новите правила за Европейския корпус за солидарност на пленарното си заседание в средата на март.