Битката с двойните стандарти в Европа продължава

Снимка: Емил Николов
Парламентарната комисия по вътрешен пазар подкрепи доклад за по-доброто прилагане и модернизирането на правилата на Европейския съюз за защита на потребителите. Това е част от законодателен пакет, наречен „Нов договор за потребителите“, който предвижда промяната на четири европейски директиви. Регламентира се възможността за подаване на колективни искове срещу търговци и се увеличават санкциите за компании в нарушение. Освен това се въвеждат нови изисквания срещу двойните стандарти при качеството на стоките и за защита на данните на хората онлайн. „Ако през 90-те години не сме можели да се намесим, сега положението е коренно различно“, заявява българският докладчик по темата Момчил Неков. По думите на евродепутата, ако някоя компания си позволи да наруши правилата, влиза в черния списък и се санкционира. Размерът на санкцията ще бъде до 10 милиона евро или 4% от годишния оборот на компанията. „Ако се разбере за такова двойно качество в минимум три държави членки, тогава се задейства санкционният режим. Събраните глоби отиват в засегнатите държави членки и се харчат в поза на потребителите“, допълни Момчил Неков.