Мита, сътрудничество в областта на правосъдието, нов регламент за гражданство в ЕС (обзор - февруари)

Премахване на мита между ЕС и Япония, сътрудничество в областта на правосъдието, нов регламент за гражданство в ЕС, защо е важно младите хора да гласуват за ЕП. Това са най-четените теми в публикациите на подсайта на BNR.BG – Euranet.plus - през месец февруари.

Споразумение Европейски съюз - Япония

От 1  февруари влезе в сила ново споразумение между  ЕС и Япония, което формира най-голямата търговска зона в света. Споразумението на практика премахва почти всички мита между икономиките, които осигуряват близо 30% от световния Брутен вътрешен продукт. И двете страни отбелязват взаимните ползи. Според Брюксел споразумението ще добави 33 млрд. евро към БВП на ЕС до 2035 г., а японското правителство оценява потенциалния ефект на 5.2 трлн. йени (което се равнява на 48 млрд. долара), или около 1% от БВП.

Икономическото споразумение между ЕС и Япония премахва митата за 97% от стоките, внасяни от ЕС, и за 99% от стоките, внасяни от Япония. След преходен период ЕС ще отмени митата върху японските автомобили, камиони и битова електроника.

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом коменира: 

„Изключително доволна съм от това решение. Нашето икономическо партньорство с Япония - най-голямата търговска зона, договаряна някога - вече е реалност. Това ще донесе безспорни ползи за дружествата, земеделските стопани, доставчиците на услуги и другите действащи лица в нашите държави. Тези ползи вървят ръка за ръка с ангажираността и на двете страни да поддържат най-високите стандарти по отношение на нашите работници, нашите потребители и околната среда. Това е чудесна новина за ЕС и за всички привърженици на открита и честна международна търговска система“.

Икономическото споразумение е най-мащабната търговска сделка, сключвана досега от ЕС от гледна точка на размер на пазара, и ще създаде най-голямата зона за свободна търговия в света, обхващаща 635 млн. души.

Японският износ за ЕС се състои преди всичко от машинни части, превозни средства, оптични и медицински инструменти, както и химикали.
Споразумението ще отвори японския пазар за 127 млн. потребители на селскостопански продукти от ЕС и ще увеличи възможностите за износ на ЕС в много други сектори, например финансовите услуги. Тъй като Япония ще премахне митата за 84% от селскостопанските и рибните продукти, европейците ще печелят повече от износ на стоки като сирена, свинско месо и вина.

ЕП одобри предложението на Емил Радев от ЕНП за промяна на регламента за сътрудничество между съдилищата

Европейският парламент одобри предложението на българския евродепутат от Европейската народна партия Емил Радев за промяна на регламента за сътрудничество между съдилищата при събирането на доказателства по граждански и търговски дела. Така директното събиране на доказателства ще бъде по-евтино, бързо, лесно и сигурно, убеден е Радев:

„Най-голямо приложно поле новите правила ще имат в случаите, когато доказателства трябва да бъдат събирани в друга държава членка чрез изслушване на свидетел, страна или експерт по дадено дело. Промените на практика ще позволят на съдилищата пряко да събират доказателства чрез използването на видеоконференция или друга подходяща съвременна технология за комуникация от разстояние, налична в съответния съд. И за мен е изключително важно съдилищата на държавите членки да имат възможност да използват всички налични съвременни технологии, гарантирайки по-добър и по-бърз достъп до правосъдие. Именно това е същността на промените, които внесох и те ще позволят на консервативните по принцип съдебни системи да се развиват с темпото, което диктува бързото навлизане на новите технологии в живота ни.

Също така се прие друго досие, свързано със съдебното сътрудничество. Новата програма „Правосъдие”, която ще улесни и подпомага съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси в ЕС и ще насърчава ефективността на националните правосъдни системи. Тук аз бях докладчик от страна на ЕНП и с гордост мога да заявя, че с бюджет от 300 млн. евро за следващите седем години новата програма ще стимулира разработването и поддържането на специализирани технологични средства за електронно правосъдие. Това със сигурност ще допринесе за взаимното доверие и признаването на съдебните решения.

Програма „Правосъдие” ще финансира и мерки за повишаване на осведомеността и подобряване на познанията на съдии и прокурори относно политиките и правото на ЕС, инструментите за съдебно сътрудничество, както и практиката на Съда на Европейския съюз“.

Опростени изисквания за официални документи за гражданско състояние

Пак по предложение на Емил Радев в сила влиза и нов европейски регламент, който опростява изискванията за официални документи за гражданско състояние между държавите-членки на Европейския съюз. Това означава, че вече няма да се налага апостил или легализация за голяма част от документите, които най-често се използват от гражданите в общността като акт за раждане, акт за смърт, удостоверения за брак, семейно положение и развод, осиновяване, както и удостоверения, свързани с местоживеене или доказващи липсата на съдебно минало. Постигнатият регламент ще улесни милиони хора, които работят, учат и живеят в друга държава-членка на ЕС. Според Емил Радев промяната е изключително важна и в контекста на предстоящите избори, тъй като обхваща и документите, които гражданите на Европейския съюз са задължени да представят при гласуване или кандидатиране в избори за Европейски парламент или на местни избори. 

Защо е важно младите хора да гласуват

Недостатъчната заинтересованост на младите хора от изборите е основен проблем, който отчитат от Европейския парламент. През 2014 г. гласувалите между 18-24 години са били едва 28%, а това е по-малко от един на всеки трима младежи. Необходима е повече информираност, достъпност и ангажираност на младите хора с това какво прави Европейският съюз за тях, смята ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев:

„Сега е моментът, намирайки се в така един ключов, исторически, преломен - можем спокойно да го наречем, момент в развитието на Европа, да мобилизираме и да мотивираме колкото се може повече, особено млади хора да осъзнаят значението на своя глас за бъдещето, в което искаме всички да живеем“.

„Младежта говори за Европейския съюз“ е поредица от дискусионни срещи, на които се обсъжда бъдещето на Европа и как младите могат да помогнат за така чаканата и искана промяна в Съюза. Сред въпросите на фокус е: Защо е важно младите да гласуват?

„Това е проява на гражданска позиция от страна на всеки един гражданин, особено на младите хора, които знаете, че традиционно като че ли не биха искали да се замислят много – много по – задълбочено. Те приемат голяма част от това, което ни заобикаля, като даденост, а не осъзнават, може би, все още в достатъчно ясна степен, че в края на крайщата промяната за добро зависи и от тях“.

Мотивацията за гласуването на избори трябва да дойде от самите младежи. На тях обаче обикновено им липсва малко повече самочувствие и увереност, че нещата зависят от тях, посочи Огнян Златев:

„За нас е много важно да знаем какво бъдеще искаме да построим всички заедно и да ги убедим, че те имат активната и главна роля всъщност в този процес“.

Младите хора в България са отворени към света и съизмерват самочувствието си с това на своите връстници в Европа. Те са убедени, че ще се справят с всички предизвикателства пред тях, отчита ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България:

Младите хора искат да знаят как да се възползват в максимална степен от всички възможности, които предоставя членството на България в Европейския съюз. Искат да имат по – добра работа. Искат да имат по – добър живот. Искат да изградят своето семейство, да живеят по – добре, отколкото са живели примерно техните родители.

Бъдещето на Европейския съюз са точно младите хора, от тях зависи какъв ще е бъдещият Европейски проект. За да покаже заинтересоваността си за бъдещето, човек трябва да гласува.

„Сега на 26 май всеки един от нас, който е в пълнолетна възраст, има права да гласува, ще бъде призован да изпълни своя граждански дълг“.

Европа е нашият дом и от нас зависи какъв ще го направим, убедени са младите българи:

„Гласувам, винаги откакто имам възможност. Ще гласувам, не пропускам. Защото аз съм гражданин на Европа и защото както моето мнение, така и мнението на всички е важно за едно добро бъдещо развитие на държавата и не само – на цяла Европа“.