Дискусия в Европейския парламент – равните ли са мъжете и жените

Има ли дисбаланс при участието на мъжете и жените в политиката, и какво още трябва да направят политическите партии в Европа по въпроса на баланса между половете?
В края на миналата седмица, точно на осми март бе в Брюксел бе проведена дискусия за да се намерят отговорите на този въпрос… т.е. за равенството между мъжете и жените в Европа. Основен извод беше, че има напредък в тази посока, но процесът върви доста бавно и все още на високи професионални позиции са най-вече мъже, докато по-нискоквалифицираните се заемат от жени.
„Равенството между половете не е само въпрос на справедливост и правосъдие в Европа – то е и необходимост за постигане на траен мир, сигурност, развитие, икономически просперитет и растеж в световен план,“ бе общият извод от дискусията в Европарламента.
„Дали следващото поколение ще съумее да постигне промяна в сегашното статукво „мнозинство мъже – малцинство жени“ – това коментира евродепутатът ДПС-АЛДЕ Искра Михайлова.