По-чист транспорт чрез реформа на правилата за пътно таксуване обсъдиха евродепутатите


По-чист транспорт трябва да гарантира реформата на правилата за пътно таксуване, която се обсъжда в Европейския парламент, а целта - намаляване на вредните емисиите. 

За да се насърчи по-широкото използване на екологични превозни средства, страните от Европейския съюз ще трябва да определят различни пътни такси на база на генерираните емисии от CO2.

Докладчик по темата беше Кристин Рево д'Алон Бонфоа (С&Д, Франция):

С представянето на този доклад приключва един дълъг работен цикъл, който продължи 2 години и който е върху един фундаментален текст за бъдещето на европейската транспортна политика. Преразглеждането на европейската директива за пътните такси се отнася до 136 хиляди километра пътища в трансевропейската мрежа. Това е уникална възможност да оценим отражението на пътния транспорт върху нашето общество. Директивата за евротаксите е достигнала своя лимит, а именно борбата с дискриминацията между пребиваващи и непребиваващи в Европейския съюз. Сега е крайно време да възприемем окончателно принципите, при които плаща ползвателя и плаща замърсителя. Без категорични мерки и дългосрочна визия за сухопътния превоз, който е отговорен за 70% от емисиите в транспортния сектор, няма да постигнем никога климатичните цели и да отговорим на настойчивите изисквания на нашите съграждани във връзка със замърсяването на въздуха. Мисля, че ползвателите на пътя все повече осъзнават какво е екологичното отражение на пътния транспорт.

Новите правила ще позволят на страните да определят отстъпки от пътните такси, напр. при често използване на инфраструктурата от леки превозни средства в райони, които не са гъсто населени и в покрайнините на градовете. Виолета Булц (еврокомисар за транспорта):

Комисията предлага една сериозна стъпка за прилагане на принципа, според който замърсителя да плаща. Много се радвам, че тази амбиция се споделя от Европейския парламент, който дори желае да отиде и по-далеч. Предложението, което представи комисията миналата година като част от първия пакет за мобилност има за цел националните схеми за облагане по пътищата да се сближат. Така за първи път се въвеждат някои общи принципи към колите и товарните автомобили. За първи път ще оставим да държавите членки възможност да решат дали да облагат превозните средства и ако решат да го направят трябва да спазват общи принципи. Като принос към една напредничава политика по климата ние предлагаме да се модулират таксите, отразявайки нивото на вредните емисии и същевременно ще опростим прилагането на външни разходи, за да се решават и други форми на замърсяване. Редовното докладване за постъпленията от тези такси трябва да гарантира прозрачност и да подобри достъпа на потребителите.

Проекто правила предвиждат ограничение в цената на краткосрочните винетки за леки автомобили.