Защита на потребителите: Сделка за нови европейски правила за дефектните продукти


Потребителите, пазаруващи през интернет или на място, ще имат еднакви права ако закупят дефектен продукт, съгласно нови правила, договорени от евродепутатите. Директивата относно продажбата на стоки цели да гарантира високо ниво на защита на потребителите в Европейския съюз и да създаде правна сигурност за предприятията, които искат да продават продуктите си в други държави-членки. Тя хармонизира определени договорни права като например възможностите за защита, достъпни за потребителите когато продуктът не работи както трябва или е дефектен и начините за използване на тези възможности. Правилата, договорени от преговарящите от страна на  европейския парламент и Съвета, ще се отнасят както до онлайн, така и до офлайн  продажбите, като например няма да има значение дали потребителят закупува електродомакински уред, играчка или компютър по интернет или на място в магазин. Стоките с цифрови елементи (напр. „интелигентни“ хладилници, смартфони и телевизори или цифрови часовници) също са обхванати от тази директива. Потребителите, купуващи тези продукти, ще имат право на необходимите актуализации в рамките на разумен период от време въз основа на вида и предназначението на стоките и цифровите елементи.Тази директива обхваща и средствата за защита, с които разполагат потребителите, гаранционните срокове, изискванията за доказателство и задълженията на търговеца. При дефектен продукт  потребителят ще има правото да избере дали продуктът да бъде поправен или заменен без допълнително заплащане. Също такакупувачътще има право на незабавно намаление на цената или прекратяване на договора, както и да получи парите си обратно, при определени случаи: например ако проблемът не е отстранен въпреки опитите на търговеца, ако поправката не е направена в определения „разумен период от време“ или ако дефектът е прекалено сериозен. Търговецът ще бъде считан за отговорен ако дефектът се появи в рамките на 2 години от получаването на продукта от потребителя. Държавите-членки могат обаче да въведат или продължат да спазват по-дълъг гаранционен период в националните си закони с цел да се запази същото ниво на защита на потребителя, което вече съществува в някои държави.

Паскал Аримон (ЕНП, Белгия):

Потребителите трябва да имат право на едни и същи права, когато купуват продукт, независимо от това къде се намират в Европа. Ако купите мобилен телефон от магазин или онлайн платформа правата ви трябва да са едни и същи. С тази нова разпоредба не само увеличаваме защитата на потребителите, но и също така въвеждаме единна правна рамка за цифровите стоки. Въпреки това, хармонизирането на ключови права на потребителите не означава само повече защита на потребителите.

Временното споразумение все още трябва да бъде потвърдено от посланиците на държавите-членки  и от Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. След това директивата ще бъде подложена на гласуване в пленарната зала и ще бъде представена за одобрение на Съвета на министрите на Европейския съюз.