Европа с решителен отговор на кибератаките в ЕС

Снимка: ЕПА/БГНЕС


  Месец преди изборите за Европейски парламент и нов състав на Европейската комисия, Европейският съюз предприе поредни мерки за противодействие на кибератаките, извършвани в страни от общността.
 Въпросът е актуален не само заради изборите, но и заради обществените нагласи.Проучване по темата показва, че  87 % от европейците смятат киберпрестъпленията за сериозен проблем. И още - те смятат, че могат да станат обект на подобна атака, особено сега когато развитието на технологиите позволява свързването с интернет и на битови устройства.
 За да отговорят на очакванията на хората, а и за да се ограничи възможността за атаки спрямо сектори - като електричество, комуникации, водснабдяване и транспорт, бе одобрен Актът  за киберсигурност, обясни германският евродепутат Ангелика Ниблер автор на позицията на ЕП по въпроса:
 Киберсигурността трябва да е приоритет политиците в цяла Европа , за да се подготвим добре и да реагираме срещу действия като атаката Wann Cray, например, която преди две години причини сериозни щети в различни сектори в европейските страни.
 Одобреното законодателство цели да подпомогне и работата на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност в борбата срещу дигиталните заплахи и да създаде единна рамка за издаване на сертификати за електронна сигурност, обясни Ангелика Ниблер:
  С нашето решение Агенцията ще получи повече правомощия и персонал, защото за нас е важно тя, освен координираща функция да има и правомощия за сертифициране на системи за кибер сигурност.
 С издаването на сертификатите на ниво Европейски съюз ще се гарантира, че определени продукти, процедури и услуги, предлагани онлайн спазват стандартите за киберсигурност. Участието в системата за сертифициране на информационно оборудване в Европа, първоначално ще е на доброволен принцип, но до 2023 година предстои Европейската комисия да реши дали тя да не стане задължителна. Депутатите призоваха комисията и държавите - членки да предложат идеи за борба с киберзаплахите и слабостите при 5G оборудването. Те нсатояват и Агенцията на ЕС за киберсигурност да работи за сертифицирането на схема, гарантираща, че внедряването на 5G в Европейския съюз отговаря на най - високите стандарти за сигурност.
 Приетите от парламента нови мерки срещу кибератаките бяха приветствани и от зам.председателя на Европейската комисия - Андрюс Ансип, според когото:
 Те ще помогнат за единен отговор на тези заплахи и ще защитят единния цифров пазар. Постигат се подобрения, които наистина да защитават гражданите и бизнеса. Технологиите се развиват и трябва да сме сигурни, че цифровият вътрешен пазар е устойчив на киберзаплахите, смята зам.председателя на Европейската комисия - Андрюс Ансип.