Първа операция на Фронтекс на съседна държава извън ЕС

Снимка: БГНЕС


Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс провежда  първата си операция на територията на съседна държава извън Европейския съюз.

Операцията е в сътрудничество с албанските власти дава началото на първата съвместна операция на територията на съседна държава извън ЕС. Екипи на Фронтек са разположени заедно с албански гранични служители по гръцко-албанската граница. Тя трябва да спомогнат за укрепване на управлението на границите и повишаване на сигурността на външните граници на ЕС. Това се извършва с пълното съгласие на всички засегнати държави.Въпреки че Албания носи крайната отговорност за защитата на своите граници, Фронтекс може да окаже техническа и оперативна подкрепа и помощ. Европейските екипи за гранична и брегова охрана ще могат да съдействат на албанските гранични служители при извършването на гранични проверки на контролно-пропускателните пунктове и предотвратяването на неразрешено влизане на мигранти. Всички операции и разполагане на служители по албанската граница са съгласувани с албанските и гръцките органи.

В началото на операцията Фронтекс разположи 50 служители, 16 патрулни коли и един микробус с термовизионно оборудване. Служителите са от 12 страни членки на ЕС – Австрия, Германия, Естония, Латвия, Холандия, Полша, Румъния, Словения, Финландия, Франция, Хърватия и Чехия. Целта е да бъде подкрепена Албания в осъществяването на граничен контрол и в борбата с трансграничната престъпност. В същото време директорът на агенцията Фабрис Лежери обяви ,че агенцията има и мобилни центрове за регистрация на нелегални мигранти. Те са разположени в специализирани микробуси. Агенцията вече има и собствени автомобили самолети и дронове:

Знаете ли какво е специалното на тези автомобили?Това е наше постижение! За пръв път Агенция Фронтекс има собствени патрулни автомобили. И както автомобилите на различните полицейски служби , нашите коли имат на вратите си логото на Фронтекс Европейската агенция за гранична и брегова охрана. И това е само началото!Знаете ли какво предстои? Ние имаме и специални микробуси, в които са създадем мобилни офиси за регистрация на нелегални мигранти. И още – ние имаме кораби , самолети и дронове. И много други видове техническо оборудване. Всичко това ще бъде внедрено в охраната на границите на Евросъюза.

В същото време за да се осигури  по добра охрана на външните граници на ЕС и да се даде възможност за реагиране в кризисни ситуации, до 2027 г. ще бъде създаден постоянен корпус с най-много 10 000 оперативни служители. Този постоянен корпус ще включва оперативни служители от Фронтекс, от държавите членки в рамките на дългосрочни командировки или изпращане за кратък период от време, както и резерв за бърза реакция. Разполагането на постоянния корпус ще започне от 1 януари 2021 г. След това до март 2024 г. при необходимост Европейската комисия ще представи предложения за изменение на броя, състава и приноса на държавите членки за корпуса. Държавите членки ще запазят основната отговорност за управлението на своите граници, като Фронтекс и нейните служители ще предоставят техническа и оперативна помощ със съгласието на съответната държава.