Европейските университети във фокуса на "Еразъм +" до 2027 година

2
Снимка: Erasmus+


Повече от 9 милиона души са  участвали в  "Еразъм +" през последните 30 години, eдна от емблематичните програми на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. За това ни информира официален видеоклип на Европарламента.
В края на март евродепутатите гласуваха позицията си за начина на функциониране на програмата от 2021 до 2027 г.,  и настояха за сериозно увеличаване на бюджета й, както и  финансиране на новите цели - създаването на Центрове за професионално усъвършенстване  и обединения от "европейски университети".
Жан Артюи, председател на бюджетната комисия от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа:
"Основните бенефициенти са студентите. Бихме искали и стажантите да имат достъп до Еразъм с дълги периоди на мобилност. Бихме искали да отворим „Еразъм“,  да я направим по-демократична по отношение на езиковата мобилност, така че да  включва и интензивно езиково обучение".
Преди дни дойде и новината за допълнителни 100 милиона евро за водещите програми на ЕС  „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“ , станало постигнато споразумение между Европейския парламент и Съвета за бюджета на ЕС  и благодарение на възможност да се препрограмират неизразходваните средства от предишни годиини.
80 милиона евро от тези допълнителни средства ще отидат за свързаните с климата научни изследвания в рамките на „Хоризонт 2020“ , програмата за научни изследвания и иновации на ЕС.
20 милиона евро от тези допълнителни средства обаче са за образователната програма "Еразъм" , за да спомогнат за изграждането на европейски университети - нова инициатива, с която  до 2021 г. ЕС иска да създаде 12 европейски университета, в които студентите ще могат да придобият диплома чрез комбиниране на обучение в различни държави отсъюза.
Еврокомисарят по заетостта, социалните въпроси, умения и трудовата мобилност Мариан Тейсен за най-емблематичната програма на Европейския съюз и един от най-големите успехи:
Еразъм“ е истински израз на това, което представлява Европейският съюз и  какво може да направи за хората. 
Програмата промени живота на милиони европейци и ги промени към по-добро. Бъдещата програма ще допринесе за създаването на истинско европейско пространство за образование до 2025 г. Пространство, в което учащите се ще могат да се движат свободно през границите, между дисциплините и системите за образование", допълва Тейсен.
„Еразъм“ ще подкрепя инициативи  като пилотната програма "европейски университети" и центровете за професионално развитие, които заедно с  инициатива „Опознай ЕС“ имат потенциала да станат нови флагмани на програмата. Идеята за откриване на ЕС, а именно да предложим на 18-годишните младежи билет за пътуване в Европа, има огромен потенциал, особено ако е подсилена през призмата на ученето.
След предложеното от Еврокомисията увеличение от 100 милиона евро общият бюджет за научни изследвания и за студентска мобилност през 2019 г. ще достигне над 15,2 милиарда евро.
През юни ще стане ясно и кои от кандидаствалите граждани на Европейския съюз на възраст 18 години печелят 20 000 карти за безплатно пътуване в рамките на инициативата на Европейския съюз "Опознай ЕС". Квотата за България е 275 билета.

Галерия