Нови правила за борба с картелите

Автор:
Снимка: архив


Защита на по-ясните правила за борба с картелите, предвижда прокарана Директива на Европейската комисия в Европейския парламент за засилване на органите за защита на конкуренцията в държавите членки.  Данните на Еврокомисията показват, че 85% от решенията за случаи, свързани с разкриването на неконкурентни практики, се взимат от националните органи. Мнозинството от тях обаче все още разполагат с твърде различни инструменти и средства, за да извършват своята работа. Такива различия допринасят за изкривяване на конкуренцията и могат да предизвикат и правна несигурност за бизнеса. От лоша конкуренция и плах бизнес има пропуснати ползи не само за икономиката, но и за потребителите, подчертава избраната за евродепутат в групата на Европейската народна партия Ева Майдел. С прокараната Директива националните органи ще имат вече повече способности да разкриват и санкционират онези, които избягват лоялната конкуренция:

"Дали това ще бъде засичането на един картел, или когато две компании се сливат или купуват, но причината да създадем това законодателство е, че всъщност много от тези органи не разполагат достатъчно с инструментите и средства да могат да прилагат тези правила на национално ниво. Точно затова това, което законодателството отчита и би искало да гарантира е, че националните органи за конкуренция имат, първо, адекватна бюджетна независимост, човешки, но и финансов ресурс, за да могат да осъществяват качествено своята работа. От друга страна, националните органи за конкуренция да получат повече информация, която да може да им служи като доказателство за нарушенията на европейско право на конкуренцията от страна на едно или друго дружество, което оперира на територията на страната. И също така, законодателството гарантира да има програми за освобождане от глоби или намаляване на техния размер, гарантирайки правната сигурност и също така насърчавайки шансовете на компаниите да се справят с незаконните действия или да ги избягват изобщо."

Близо 50 % от работата на Европейската комисия в сферата на правоприлагането се отнася до казуси, свързани с конкуренцията, уточнява Ева Майдел, и точно затова е много важно да има добре функциониращи органи в държавите членки, за да са ефективни европейските институции в тази сфера. С новите правила на практика се увеличават правомощията на  комисиите за защита на конкуренцията в държавите членки:

"Това означава, че когато има подаден сигнал или когато по някакъв начин се нотифицира комисията за защита на конкуренцията в дадена страна членка въпросната комисия ще може много по-бързо да реагира, благодарение на по-големия професионализъм, на по-големите правомощия, които й се дават, благодарение на това законодателство, така че тя да предотврати един евентуален или случващ се картел, или едно сливане на компании, което може да не допринесе наистина затова да има повече възможност за потребителите и повече конкуренция за пазара, а точно обратното. Понякога такива случаи се забелязват в Европейския съюз и в държави членки - това ощетява икономиката като цяло, най-вече потребителите и възможността икономиката наистина да се развива."

За "Евранет +": Виолета Ашикова