Програмата „Еразъм+“ е повратен момент в живота на 5 милиона европейски студенти


Актуални данни от две нови публикувани преди дни от Европейската комисия независими проучвания показват, че програмата „ Еразъм+“ помага на студентите да успяват по-добре в личния си и професионален живот и че стимулира капацитета на университетите да иновират.

Мащабните проучвания, при които бяха получени близо 77 000 отговора от студенти и служители във висши учебни заведения и над 500 – от организации, измерват и оценяват въздействието на програмата „Еразъм+“ върху основните ползващи се от нея групи.

Според една от основните констатации в проучванията Еразъм+ помага на студентите да разберат какво искат да правят и да си намерят работа по-бързо. Над 70 % от участвалите в програмата студенти заявяват, че знаят по-добре каква кариера искат да имат след завръщането си от чужбина. Опитът им в друга страна им дава възможност и да пренасочат образованието си така, че да съответства по-добре на амбициите им. Освен това 80 % от участвалите в програмата студенти са били наети на работа в рамките на три месеца след дипломирането им, а девет от всеки десет вече дипломирали се участници в „Еразъм+“ заявяват, че в ежедневната си работа ползват придобитите в чужбина умения и опит.

Светослав Малинов – досегашен евродепутат от ЕНП за програмата Еразъм+:

Това е най-успешната програма на Европейския съюз. Тя далеч надхвърли намеренията и мечтите дори на своите основатели. Само много наивен човек може да смята, че това е някаква програма за академичен, студентски или друг обмен. Става дума за включване на милиони млади хора, опознаване на техните съседи и на техните европейски партньори.

На практика програмата започна да изпълнява и други функции – хората, които са участвали в Еразъм са огромна група в Европейския съюз, която е нещо като европейско поколение. Има статистика, която показва, че над 1 млн. деца са родени от Еразъм бракове. Т.е. това е нещо,при което с или без Великобритания парите ще се увеличават.

Пак според последните две актуални проучвания над 90 % от участвалите в „Еразъм+“ студенти са подобрили способността си да работят и да си сътрудничат с хора от различни култури и се чувстват с европейска идентичност. Най-силно е въздействието при студентите, които преди участието си в програмата са хранели известен скептицизъм по отношение на Европейския съюз, както и при тези, които са прекарали време в държава с по-чужда култура.