Чисти плажове, чист въздух

Девет милиона тона пластмасови отпадъци попадат в океана от плажовете и реките всяка година, казват запознати с проблема в световен мащаб.
Въпреки че тази година Европейската агенция по околна среда посочи като отлични места за къпане над 85 % от водните басейни  в Европа, проблемът с непрекъснатото замърсяване на водите остава нерешен. Все пак, в редовния годишен доклад на европейската екоагенция беше отчетено, че усилията за изграждане на инсталации за пречистване на отпадните води през последните четири десетилетия дават резултати. Според документа, необходимо е обаче да се работи още много за намаляване на пластмасовите отпадъци във водните басейни и за по-добра защита на морската флора и фауна. Това подчерта, в изказване по-рано тази година, еврокомисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела 
"Постигнахме доста в усилията ни да опазим околната среда, независимо от предизвикателствата. Отбелязваме напредък в законодателството за рециклиране на пластмасовите отпадъци. Редуцирахме сметищата,  въведохме нови правила за използване на пластмасовите изделия за еднократна употреба, за да направим по-чисти нашите плажове и морета. Говорим за океаните и за замърсяването им. Пластмасовите изделия са голяма заплаха за океаните, но нищо не може да се сравни със замърсяването, което се дължи на индустриалното производство и на вредата от химическите препарати за земеделие.   Трябва да слушаме учените, но трябва и да се вслушваме и в онова, което ни казва Природата и то повече, отколкото се съобразяваме с науката. "
Финландското председателство, започнало на 1 юли, предприема мерки за опазване на атмосферата от емисии от вредни газове. В програмата, например, е заложено на повече видеосрещи вместо форуми, които изискват пътуване със самолет. Препоръчва се на присъстващите на различните форуми в Хелзинки до края на годината да ползват велосипеди и обществен градски тарнспорт, няма да се употребяват пластмасови вещи за уднократна употреба, каза за "Хоризонт" посланикът на Финландия, нейно превъзходителство Пайви Блиника
"Опитахме се също през летните месеци да организираме повечето срещи, а не когато е тежката зима. Тези пари, повече от половин милион евро, които ще използваме, ще бъдат насочени към различни проекти, които ще помогнат за намаляване на въглеродните емисии газове, за намаляване използването на дървесни материали. Ще предпочитаме да измиваме повече чинии и чаши отколкото пластмасови материали и други, които влияят вредно на околната среда. Мотото на нашето председателство е "Устойчива Европа, устойчиво бъдеше."