ЕК съобщи за напредък по споразумението за либерализиране на железопътните услуги в ЕСОт Европейската комисия съобщиха, че има напредък по споразумението за либерализиране на железопътните услуги в Европейския съюз. По т.нар. "Четвърти железопътен пакет" Европейският парламент и Съветът на министрите се споразумяха какви да бъдат мерките, за да стане железопътният транспорт в ЕС по-конкурентен и отговарящ на принципа на предлагането и търсенето в икономиката. ЕК твърди, че така ще се позволи постепенното проникване на нови модерни бизнес модели в европейския железопътен транспорт, който в момента е силно зависим от държавна помощ и териториално фрагментиране. "Постепенното отваряне на пазара ще подобри работата на железопътния сектор. Това споразумение също ще създаде възможности за инвестиции и ще стимулира създаването на работни места в сектора", коментира европейският комисар за транспорта Виолета Булц. Всъщност новият пакет от законодателни мерки ще позволи на европейските предприятия да предлагат железопътни услуги на територията на целия Европейски съюз.

Новите участници на пазара ще могат да извършват търговски услуги след 2020 г., а от 2023 г. националните органи ще бъдат задължени да сключват договори за железопътен превоз чрез отворени конкурентни обществени поръчки за всички предприятия в Европейския съюз, с изключение на определени случаи. В интервюто Варужан Апелян споделя, че споразументието ще направи железопътните услуги в ЕС по- конкурентни и пътниците ще се върнат към железниците. Той дава пример с автобусния и самолетния транспорт, където пътниците получават по- качествена услуга, на по-евтини цени. Според Апелян споразумението ще помогне и на БДЖ да подобри услугата, която предлага.  

Още европейски новини:

www.euranetplus-inside.eu