Резултати : Auteur Darina Grigorova

Monumenti në majën Okollçica dhe “Çeta e Botevit zbret në bregun e lumit Danub”, piktor: Dimitër Gjuxhenov

143 vjet Hristo Botevi është simbol i lirisë bullgare

Më dy qershor festojmë Ditën e Botevit dhe të të vrarëve për lirinë dhe pavarësinë e Bullgarisë. Pikërisht në orën 12, sirenat në të gjithë vendin lajmërojnë për të mbajtur 1 minutë heshtje në shenjë nderi përpara trimërisë së tyre. Në këtë datë të..

02.06.19 в 09:00 |
El monumento en el pico de Okolchitsa;

Hristo Botev, 143 años como símbolo de la libertad búlgara

El 2 de junio se celebra en Bulgaria el Día de Botev y de los caídos por la Libertad y la Independencia de Bulgaria. Exactamente a las 12:00 sonarán sirenas en todo el país para guardar un minuto de silencio en memoria de sus hazañas. Tras una..

02.06.19 в 08:00 |
Okolchitsa tepesindeki anıt ve “Botev çetesi Tuna kıyısına iniyor”- ressam Dimitar Güdcenov

143 yıldır Hristo Botev Bulgaristan özgürlük mücadelesinin simgesi

2 Haziran Botev Gününde Bulgaristan'ın özgürlüğü ve bağımsızlığı için şehit olanları anıyoruz. Tam olarak saat 12.00'de, ülkenin dört bir yanındaki sirenler, bu kahramanları anmak üzere bir dakikalık sessizlik çağrısı yapıyor. Bu unutulmaz..

02.06.19 в 08:00 |

La langue est le facteur le plus important pour l’identité nationale des Bulgares

Pour les Bulgares, la langue maternelle incarne l’identité nationale, elle véhicule des fonctions importantes au niveau des symboles et de la communication. C’est ce qu’indiquent les résultats d’une étude sur l’attitude des Bulgares par rapport..

27.05.19 в 11:02 |

Language is the most important factor of national identity for Bulgarians

Days after the bright Bulgarian holiday dedicated literacy, education and culture – May 24, we take a look at the language of our ancestors. For Bulgarians it is the personification of our national identity, the carrier of important symbolic and..

26.05.19 в 11:15 |

Un art qui touche l’âme et le cœur

Orienté vers la beauté et le vol de la pensée, l’art touche l’âme aussi bien de la personne éduquée que de l’analphabète car venant directement du cœur. C’est notamment à travers l’art que les enfants handicaps réussissent à..

26.05.19 в 10:05 |

“Art with a cause” that opens up the soul to unconditional love

An expression of the pursuit of love and flight of thought, art touches the soul of each and every one of us, however different we may be, because it comes from the heart. It is through art that children with disabilities find a way to express..

25.05.19 в 08:05 |

Dil, Bulgarlar için en önemli ulusal kimlik faktörüdür

24 Mayıs günü Bulgaristan eğitim, kültür ve İslav yazımbayramı arifesinde atalarımızın diline dönüyoruz. Bulgarlar için, dil önemli sembolik ve iletişimsel araçların taşıyıcısı olan ulusal kimliğin ifadesidir. Sofya Üniversitesi Slav Filolojisi..

24.05.19 в 11:10 |

Gjuha është faktori më i rëndësishëm i identitetit kombëtar për bullgarët

Në prag të festës më të ndritshme bullgare të shkrimit sllav, arsimit dhe kulturës bullgare – 24 maj, ne hedhim një vështrim drejt gjuhës së paraardhësve tanë. Për bullgarët ajo është pasqyrimi i identitetit tonë kombëtar, mbartës i simboleve të..

23.05.19 в 14:19 |

Arsimi profesional po kthehet

Që nga mesi i shekullit të kaluar në Bullgari përgatitja e përgjithshme arsimore gjithmonë ka ecur paralelisht me atë profesionale. Në fillim të viteve 80 në vazhdim të 10 vjetëve të dyja sistemet ishin të bashkuara në të ashtuquajturat “komplekse..

22.05.19 в 13:58 |