Предавания

Предаването за българска традиционна култура, което търси движенията във фолклора: - развитието и съжителството на народната музика и шлагера, духовата музика и сватбарските оркестри в синкретична връзка с хореографията, занаятите, говорния диалект, обичаите и бита; - взаимодействието,..