Саймън Броутън - главният редактор на списание "Songlines" в специално интервю за "Хоризонт"

"Songlines" е най-авторитетното  периодично издание за  World Music. Списанието не само информира  и изследва, но и предлага с всеки свой брой по два нови албума.

Саймън Броутън е етномузиколог и  главен редактор на изданието. От 1979г. той се интересува от автентичните образци в българската музикалнофолклорна традиция и  превъплъщението им в съвременната World  музика.

/Б.А./