Уникален религиозен комплекс изследват археолозите край село Ангел войвода

Снимка: Дора Атанасова

Уникален античен религиозен комплекс, защитен от крепост от римско време, изследват археолози в местността „Хасара” до село Ангел войвода. Ръководител на екипа е доцент д-р Здравко Димитров от Националния археологически институт с музей на БАН. Експедицията е финансирана от община Минерални бани. 

Окрита е римска крепост, основата на църква и добре запазен олтар. Докторантът от БАН Николай Русев обяснява: 
Едно укрепено селище, с площ около 6-7 декара. Една много изявена крепостна стена от късноантичната епоха и на самия изявен скален връх. Засега се натъкнахме на една късноримска и късноантична църква, от периода на IV-V век. Досега открихме няколко монети, керамика, мраморни фрагменти, железни фибули. Също така има открито прозоречно стъкло, което говори, че църквата най-вероятно е била с прозорци. Широка е към пет метра и дълга между 15 и 20 метра.

Светилището на крепостта "Хасара" може да стане един културно-исторически обект с национално значение.