Започна кампания по събиране на стари гуми в София

В 8 района на София е започнало събиране на стари гуми, съобщи Татяна Асенова от Столичния инспекторат.

С цел те да не бъдат изхвърлени нерегламентирано по зелени площи, по улици, тротоари и други места, а да бъдат събрани и предадени за последващото им оползотворяване, обясни Асенова.

Също така започна и кампания по събиране на текстил от гражданите, който не му е мястото в контейнерите за битови отпадъци, а трябва да намери последващо оползотворяване, добави тя.